menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

November 2009 - De sjoel is klaar!

Op maandag 23 november 2009 is de gerestaureerde synagoge in Dieren opgeleverd. Na een bouwtijd van 7 maanden (+ 1 week) staat aan de Spoorstraat een "sjoel met smoel"! Het oude deel (de oorspronkelijke synagoge en de joodse school) is onder de bezielende leiding van architect Geert van Veersen zo mooi gerestaureerd dat de bouwers van het eerste uur het misschien niet terug zouden kennen! (of juist wel?) Achter en aan het oude gebouw is een grotendeels glazen ontvangstruimte gebouwd waarin de nieuwe entree is gemaakt. Ook zijn daarin een keukentje, toiletten en een technische ruimte te vinden.
Het bestuur van de Stichting De Dierense Sjoel vindt dat het een prachtig kind geworden is (en dat is het). Wij bedanken niet alleen de architect, maar ook de aannemer Hulshof, de onderaannemers, al die fantastische bouwvakkers en de adviseurs voor al hun vakkundige inzet.
Heel bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de projectleider bouw, Arend de Winter. Zijn bijdrage aan het slagen van ons project is van onschatbare waarde.

Inrichten, verhuizen, in gebruik nemen
En nu verder: inrichten, verhuizen, in gebruik nemen, (her)inwijden...
In de komende weken wordt de sjoel ingericht. De stoelen en de gordijnen zijn besteld, de verhuizing van de eigendommen van de LJG Gelderland die nu in Eltheto staan wordt geregeld en de organisatie van de ingebruikneming van het gebouw is in volle gang.
De nieuwe tekstboog (met de oude tekst) staat klaar om boven de oorspronkelijke ingang te worden aangebracht.

Eertijds hing boven de voordeur van de Dierense Sjoel een tekstboog, waarvan de belettering verloren is gegaan, maar die aan de hand van archiefmateriaal kon worden gereconstrueerd.
In de video-impressie op de videopagina onder "Mijlpalen" kunt u zien hoe Dirk Kerkhoven met groot vakmanschap de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst op de vernieuwde tekstboog heeft geschilderd.
De woorden '...dit is niets anders dan het huis van G'd; dit moet de poort van de hemel zijn!' komen van aartsvader Ja'akov - Jacob, nadat hij was ontwaakt uit een indrukwekkende droom, die beschreven staat in het bijbelboek Bereesjiet - Genesis 28:10-22.
Vanaf medio januari 2010
zullen de (proef)sjoeldiensten in de Spoorstraat plaats vinden om de kinderziektes te ontdekken en te verhelpen. De bijbehorende feestelijkheden zijn gepland in het weekend van 5, 6 en 7 maart 2010. Wij hopen dan heel veel mensen te mogen verwelkomen (maar niet allemaal tegelijk). Over de precieze invulling zullen wij zo snel mogelijk nadere informatie geven.

...en wat kost dat nou nog, zo'n sjoel?
Veel, neemt u dat maar van ons aan. Altijd meer dan je denkt. Maar dank zij het niet aflatende ge-reken van onze kostenbewakers, zijn we binnen het geraamde bouwbudget gebleven. Niettemin blijft de penningmeester bezorgd kijken, er rest nog een klein tekort op de investering en de aangegane lening moet worden afbetaald. Daarnaast zorgt de exploitatie van het gebouw voor nieuwe uitdagingen. Fondsenwerving blijft voorlopig dus nog bovenaan de agenda staan.

Restauratie

November 2009 - De sjoel is klaar!

Op maandag 23 november 2009 is de gerestaureerde synagoge in Dieren opgeleverd. Na een bouwtijd van 7 maanden (+ 1 week) staat aan de Spoorstraat een "sjoel met smoel"! Het oude deel (de oorspronkelijke synagoge en de joodse school) is onder de bezielende leiding van architect Geert van Veersen zo mooi gerestaureerd dat de bouwers van het eerste uur het misschien niet terug zouden kennen! (of juist wel?) Achter en aan het oude gebouw is een grotendeels glazen ontvangstruimte gebouwd waarin de nieuwe entree is gemaakt. Ook zijn daarin een keukentje, toiletten en een technische ruimte te vinden.
Het bestuur van de Stichting De Dierense Sjoel vindt dat het een prachtig kind geworden is (en dat is het). Wij bedanken niet alleen de architect, maar ook de aannemer Hulshof, de onderaannemers, al die fantastische bouwvakkers en de adviseurs voor al hun vakkundige inzet.
Heel bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de projectleider bouw, Arend de Winter. Zijn bijdrage aan het slagen van ons project is van onschatbare waarde.

Inrichten, verhuizen, in gebruik nemen
En nu verder: inrichten, verhuizen, in gebruik nemen, (her)inwijden...
In de komende weken wordt de sjoel ingericht. De stoelen en de gordijnen zijn besteld, de verhuizing van de eigendommen van de LJG Gelderland die nu in Eltheto staan wordt geregeld en de organisatie van de ingebruikneming van het gebouw is in volle gang.
De nieuwe tekstboog (met de oude tekst) staat klaar om boven de oorspronkelijke ingang te worden aangebracht.

Eertijds hing boven de voordeur van de Dierense Sjoel een tekstboog, waarvan de belettering verloren is gegaan, maar die aan de hand van archiefmateriaal kon worden gereconstrueerd.
In de video-impressie op de videopagina onder "Mijlpalen" kunt u zien hoe Dirk Kerkhoven met groot vakmanschap de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst op de vernieuwde tekstboog heeft geschilderd.
De woorden '...dit is niets anders dan het huis van G'd; dit moet de poort van de hemel zijn!' komen van aartsvader Ja'akov - Jacob, nadat hij was ontwaakt uit een indrukwekkende droom, die beschreven staat in het bijbelboek Bereesjiet - Genesis 28:10-22.
Vanaf medio januari 2010
zullen de (proef)sjoeldiensten in de Spoorstraat plaats vinden om de kinderziektes te ontdekken en te verhelpen. De bijbehorende feestelijkheden zijn gepland in het weekend van 5, 6 en 7 maart 2010. Wij hopen dan heel veel mensen te mogen verwelkomen (maar niet allemaal tegelijk). Over de precieze invulling zullen wij zo snel mogelijk nadere informatie geven.

...en wat kost dat nou nog, zo'n sjoel?
Veel, neemt u dat maar van ons aan. Altijd meer dan je denkt. Maar dank zij het niet aflatende ge-reken van onze kostenbewakers, zijn we binnen het geraamde bouwbudget gebleven. Niettemin blijft de penningmeester bezorgd kijken, er rest nog een klein tekort op de investering en de aangegane lening moet worden afbetaald. Daarnaast zorgt de exploitatie van het gebouw voor nieuwe uitdagingen. Fondsenwerving blijft voorlopig dus nog bovenaan de agenda staan.

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'