menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

September 2009 - Einde in zicht...

Stichting De Dierense Sjoel wenst u allen Sjana Tova oeMetoeka,
een goed en zoet jaarHet einde is in zicht: dat geldt zowel voor het joodse jaar 5769 als voor de bouwwerkzaamheden aan en in de Dierense sjoel - maar ook het begin van een nieuw jaar en een nieuw leven van de Dierense sjoel!
Op dit moment verwachten wij dat de oplevering van het gerestaureerde gebouw en een gedeeltelijke nieuwbouw begin november zal kunnen plaats vinden. Dan staat er een sjoel met smoel!

Over de inrichting, die in de laatste maanden van 2009 concreet gaat worden, is uiteraard al geruime tijd druk overleg gaande met de gebruikerscommissie (Lout Mogendorff, Riet Mendel, Marijke Ron). Veel beslissingen zijn al genomen: over de kleuren, over de stoelen - één van de belangrijkste elementen, en over de onmisbare keuken.

Het balkon: dankzij een bliksemactie in en rondom de besturen van de Stichting en van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is het bedrag van € 35.000.-, dat nodig was voor de bouw van het balkon, in de vorm van giften en leningen toegezegd.

De tegelactie: die blijft zeer goed lopen. Er zijn inmiddels volgens de bouw.dedierensesjoel.nl website 280 tegels geschonken of gesponsord; dat komt neer op een bedrag van € 8400 en er zijn nog tegelaanvragen onderweg.
Het bestuur van de Stichting is alle gevers bijzonder dankbaar voor hun bijdragen. De opbrengst van deze actie legt letterlijk de basis voor onze sjoelruimte en het is geweldig hoe iedereen zijn steentje/tegeltje bijdraagt.
Wij hebben wel nog iets uit te leggen. Bij de start van de tegelactie was voorzien in een (echte) tegelvloer. Wij zouden voor de vloer in de sjoelruimte 440 tegels nodig hebben - zo is het ook op de website ingetekend. In de loop van het bouwproces kwamen onze deskundige adviseurs tot de conclusie dat een houten vloer een veel betere oplossing zou zijn. De voordelen: betere akoestiek, betere isolatiemogelijkheden, meer passend bij de (oorspronkelijke) stijl. De kosten zullen gelijk blijven, het onderhoud zal eenvoudiger zijn. Het bestuur heeft toen besloten te kiezen voor een houten vloer. Wij gaan er van uit dat diegenen die een symbolische tegel voor de vloer hebben geschonken ook bereid zijn die bijdrage te bestemmen voor een houten vloer. Het gaat er immers om dat wij de beste ondergrond voor onze activiteiten scheppen!
Wij zoeken nog naar een passende manier om de namen van degenen die daar prijs op stellen te vermelden.

Ook de planning van de ingebruikname staat op de agenda. We gaan de eerste diensten en bijeenkomsten in een proef-opstelling houden. Het is belangrijk de beste opstelling proefondervindelijk vast te stellen en daar nemen we de tijd voor.
De datum van herinwijding zal over niet al te lange tijd worden bepaald. In de eerste helft van 2010 zullen diverse festiviteiten in en om de Dierense sjoel worden georganiseerd. In de volgende nieuwsbrief hopen we daarover meer te kunnen melden.

Een onderwerp van voortdurende zorg voor het bestuur: de centen.
Het goede nieuws: de bouwkosten zijn tot op heden binnen de begroting gebleven. Dat kan niet iedereen ons nazeggen. Er is ook steeds opnieuw gekeken op welke manier er verantwoord zuiniger kon worden gewerkt. Dat heeft op veel punten besparingen opgeleverd.
Toch moest nog een bedrag van € 73.000.- worden geleend. Het Nationaal Restauratiefonds heeft ons tot dat bedrag een laagrentende lening verstrekt. De daaraan verbonden kosten zijn te dragen. Niettemin streeft het bestuur er naar de lening zo laag mogelijk te houden. Fondsenwerving op alle mogelijke manieren blijft dus noodzakelijk.
Het bestuur van de Stichting Maror heeft onze bezwaren tegen de afwijzing van een (tweede) subsidieaanvraag (€ 50.000.-) ongegrond verklaard. Wij zullen ons daarbij moeten neerleggen.

Partners gezocht: het bestuur van de Stichting onderzoekt de mogelijkheden tot exploitatie van het gebouw. Wij zoeken naar instellingen of personen die gebruik willen maken van de ruimte op die momenten dat de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland dat niet doet. Wij denken aan lezingen, cursussen, concerten. Suggesties? Neem contact op met de secretaris van het bestuur, Joop de Graaf....


Een goed nieuw jaar, Sjana Tova!

Restauratie

September 2009 - Einde in zicht...

Stichting De Dierense Sjoel wenst u allen Sjana Tova oeMetoeka,
een goed en zoet jaarHet einde is in zicht: dat geldt zowel voor het joodse jaar 5769 als voor de bouwwerkzaamheden aan en in de Dierense sjoel - maar ook het begin van een nieuw jaar en een nieuw leven van de Dierense sjoel!
Op dit moment verwachten wij dat de oplevering van het gerestaureerde gebouw en een gedeeltelijke nieuwbouw begin november zal kunnen plaats vinden. Dan staat er een sjoel met smoel!

Over de inrichting, die in de laatste maanden van 2009 concreet gaat worden, is uiteraard al geruime tijd druk overleg gaande met de gebruikerscommissie (Lout Mogendorff, Riet Mendel, Marijke Ron). Veel beslissingen zijn al genomen: over de kleuren, over de stoelen - één van de belangrijkste elementen, en over de onmisbare keuken.

Het balkon: dankzij een bliksemactie in en rondom de besturen van de Stichting en van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is het bedrag van € 35.000.-, dat nodig was voor de bouw van het balkon, in de vorm van giften en leningen toegezegd.

De tegelactie: die blijft zeer goed lopen. Er zijn inmiddels volgens de bouw.dedierensesjoel.nl website 280 tegels geschonken of gesponsord; dat komt neer op een bedrag van € 8400 en er zijn nog tegelaanvragen onderweg.
Het bestuur van de Stichting is alle gevers bijzonder dankbaar voor hun bijdragen. De opbrengst van deze actie legt letterlijk de basis voor onze sjoelruimte en het is geweldig hoe iedereen zijn steentje/tegeltje bijdraagt.
Wij hebben wel nog iets uit te leggen. Bij de start van de tegelactie was voorzien in een (echte) tegelvloer. Wij zouden voor de vloer in de sjoelruimte 440 tegels nodig hebben - zo is het ook op de website ingetekend. In de loop van het bouwproces kwamen onze deskundige adviseurs tot de conclusie dat een houten vloer een veel betere oplossing zou zijn. De voordelen: betere akoestiek, betere isolatiemogelijkheden, meer passend bij de (oorspronkelijke) stijl. De kosten zullen gelijk blijven, het onderhoud zal eenvoudiger zijn. Het bestuur heeft toen besloten te kiezen voor een houten vloer. Wij gaan er van uit dat diegenen die een symbolische tegel voor de vloer hebben geschonken ook bereid zijn die bijdrage te bestemmen voor een houten vloer. Het gaat er immers om dat wij de beste ondergrond voor onze activiteiten scheppen!
Wij zoeken nog naar een passende manier om de namen van degenen die daar prijs op stellen te vermelden.

Ook de planning van de ingebruikname staat op de agenda. We gaan de eerste diensten en bijeenkomsten in een proef-opstelling houden. Het is belangrijk de beste opstelling proefondervindelijk vast te stellen en daar nemen we de tijd voor.
De datum van herinwijding zal over niet al te lange tijd worden bepaald. In de eerste helft van 2010 zullen diverse festiviteiten in en om de Dierense sjoel worden georganiseerd. In de volgende nieuwsbrief hopen we daarover meer te kunnen melden.

Een onderwerp van voortdurende zorg voor het bestuur: de centen.
Het goede nieuws: de bouwkosten zijn tot op heden binnen de begroting gebleven. Dat kan niet iedereen ons nazeggen. Er is ook steeds opnieuw gekeken op welke manier er verantwoord zuiniger kon worden gewerkt. Dat heeft op veel punten besparingen opgeleverd.
Toch moest nog een bedrag van € 73.000.- worden geleend. Het Nationaal Restauratiefonds heeft ons tot dat bedrag een laagrentende lening verstrekt. De daaraan verbonden kosten zijn te dragen. Niettemin streeft het bestuur er naar de lening zo laag mogelijk te houden. Fondsenwerving op alle mogelijke manieren blijft dus noodzakelijk.
Het bestuur van de Stichting Maror heeft onze bezwaren tegen de afwijzing van een (tweede) subsidieaanvraag (€ 50.000.-) ongegrond verklaard. Wij zullen ons daarbij moeten neerleggen.

Partners gezocht: het bestuur van de Stichting onderzoekt de mogelijkheden tot exploitatie van het gebouw. Wij zoeken naar instellingen of personen die gebruik willen maken van de ruimte op die momenten dat de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland dat niet doet. Wij denken aan lezingen, cursussen, concerten. Suggesties? Neem contact op met de secretaris van het bestuur, Joop de Graaf....


Een goed nieuw jaar, Sjana Tova!

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'