menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Zomer 2010 - Twee choeppot

Voor diegenen die niet rechtstreeks bij het wel en wee van de Dierense Sjoel betrokken zijn, lijkt het misschien of er na de inwijding op 7 maart jl. een diepe rust over de sjoel is neergedaald.

Niets is minder waar! In de afgelopen maanden is de sjoel gemiddeld twee á drie keer per week gebruikt voor grotere en kleinere bijeenkomsten, feesten, ontvangsten en vergaderingen.

Feest: Er waren twee choeppot (bruiloften) - de tweede van onze penningmeester Ralph Levie en zijn Irene. Een feest in alle betekenissen van het woord en in veel opzichten de kroon op het werk dat Ralph voor de sjoel in de afgelopen jaren verzet heeft.LJG Gelderland: Voor de LJG Gelderland is het gebouw een echt eigen huis geworden. Het past in alle opzichten en degenen die de diensten bezoeken zijn telkens weer blij verrast over de atmosfeer in en rond het gebouw. De dienst van 3 juli jl. kon zelfs buiten op het terras worden gehouden, en de vogels verheugden zich en zongen mee. Op 5 juni ontving de LJG Gelderland alle andere liberale gemeenten uit het hele land op de jaarlijkse Oneg Sjabbat, waarbij de gasten volop gelegenheid kregen het nieuwe oude gebouw te bewonderen.

Verhuur en bezoek: Langzamerhand melden zich structurele huurders, zoals Centrum Amenti (cursussen) en de sacrale dansgroep van Mieke Achterhuis. Incidentele huurders zijn naburige Verenigingen van Eigenaren, WIZO Nederland hield haar jaarvergadering in Dieren en de Stichting was gastvrouw voor het Synagoge-overleg Noord-Oost Nederland. Ook worden in de Dierense Sjoel concerten gegeven - de akoestiek is prima - en in samenwerking met de Vrienden van het Gelders Orkest werd een druk bezochte en succesvolle Mahlermiddag georganiseerd.
Velen uit de nabije en iets verder gelegen regio willen het gebouw nu wel eens zien: we organiseerden ontvangsten van verschillende serviceclubs, de Open Deurgroep van PKN, CDA-vrouwenberaad, het kerkkoor Dieren en rondleidingen voor verscheidene groepen kerkelijke jongeren en leden van landelijke verenigingen.

Bestuur: Naast deze momenten waarop de Stichting vol trots kan laten zien waaraan wij de laatste zes jaar gewerkt hebben, vragen natuurlijk de lopende bestuurszaken de aandacht. Het bestuur zal nu op korte termijn een andere samenstelling krijgen; Frans de Boer, Arthur Trijbits en Ralph Levie nemen afscheid. De taak van de penningmeester zal worden vervuld door Maud van der Knaap, Ed Bosch is als nieuw bestuurslid toegetreden (hij zal de secretaris bijstaan en diens taken geleidelijk aan overnemen). Er zijn gesprekken met potentiële nieuwe bestuursleden gaande; daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

Beheerders: wij prijzen ons gelukkig met het aantreden van Teun Teunissen en Herman van Mansom, die per 1 augustus als beheerders gaan functioneren en het daarmee mogelijk maken dat de sjoel nog beter gebruikt gaat worden.
Geplande activiteiten: Op 5 september zullen in de sjoel activieiten plaats vinden in het kader van de Dag van het Joods Cultureel Erfgoed. Dit jaar zullen wij op zondag 12 september onze deuren weer openen in het kader van de Open Monumentendagen; ivm het Joods Nieuwjaar dat in deze week gevierd wordt zullen we zaterdag 11 september niet open zijn. In voorbereiding zijn culturele activiteiten op zondagmiddagen.

Financien: binnenkort hopen wij de financiële afwikkeling van de bouwperiode te kunnen afsluiten. Vervolgens staat hoog op de agenda de exploitatie en alles wat daarmee samenhangt. Hoewel wij optimistisch gestemd zijn, blijft de financiële kant van onze 'onderneming' veel aandacht vragen. Wilt u ons steunen dan juichen wij dat van harte toe. Een gesponsorde groene tegel of een andere gift - de website: www.dedierensesjoel.nl geeft uitsluitsel.

Restauratie

Zomer 2010 - Twee choeppot

Voor diegenen die niet rechtstreeks bij het wel en wee van de Dierense Sjoel betrokken zijn, lijkt het misschien of er na de inwijding op 7 maart jl. een diepe rust over de sjoel is neergedaald.

Niets is minder waar! In de afgelopen maanden is de sjoel gemiddeld twee á drie keer per week gebruikt voor grotere en kleinere bijeenkomsten, feesten, ontvangsten en vergaderingen.

Feest: Er waren twee choeppot (bruiloften) - de tweede van onze penningmeester Ralph Levie en zijn Irene. Een feest in alle betekenissen van het woord en in veel opzichten de kroon op het werk dat Ralph voor de sjoel in de afgelopen jaren verzet heeft.LJG Gelderland: Voor de LJG Gelderland is het gebouw een echt eigen huis geworden. Het past in alle opzichten en degenen die de diensten bezoeken zijn telkens weer blij verrast over de atmosfeer in en rond het gebouw. De dienst van 3 juli jl. kon zelfs buiten op het terras worden gehouden, en de vogels verheugden zich en zongen mee. Op 5 juni ontving de LJG Gelderland alle andere liberale gemeenten uit het hele land op de jaarlijkse Oneg Sjabbat, waarbij de gasten volop gelegenheid kregen het nieuwe oude gebouw te bewonderen.

Verhuur en bezoek: Langzamerhand melden zich structurele huurders, zoals Centrum Amenti (cursussen) en de sacrale dansgroep van Mieke Achterhuis. Incidentele huurders zijn naburige Verenigingen van Eigenaren, WIZO Nederland hield haar jaarvergadering in Dieren en de Stichting was gastvrouw voor het Synagoge-overleg Noord-Oost Nederland. Ook worden in de Dierense Sjoel concerten gegeven - de akoestiek is prima - en in samenwerking met de Vrienden van het Gelders Orkest werd een druk bezochte en succesvolle Mahlermiddag georganiseerd.
Velen uit de nabije en iets verder gelegen regio willen het gebouw nu wel eens zien: we organiseerden ontvangsten van verschillende serviceclubs, de Open Deurgroep van PKN, CDA-vrouwenberaad, het kerkkoor Dieren en rondleidingen voor verscheidene groepen kerkelijke jongeren en leden van landelijke verenigingen.

Bestuur: Naast deze momenten waarop de Stichting vol trots kan laten zien waaraan wij de laatste zes jaar gewerkt hebben, vragen natuurlijk de lopende bestuurszaken de aandacht. Het bestuur zal nu op korte termijn een andere samenstelling krijgen; Frans de Boer, Arthur Trijbits en Ralph Levie nemen afscheid. De taak van de penningmeester zal worden vervuld door Maud van der Knaap, Ed Bosch is als nieuw bestuurslid toegetreden (hij zal de secretaris bijstaan en diens taken geleidelijk aan overnemen). Er zijn gesprekken met potentiële nieuwe bestuursleden gaande; daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

Beheerders: wij prijzen ons gelukkig met het aantreden van Teun Teunissen en Herman van Mansom, die per 1 augustus als beheerders gaan functioneren en het daarmee mogelijk maken dat de sjoel nog beter gebruikt gaat worden.
Geplande activiteiten: Op 5 september zullen in de sjoel activieiten plaats vinden in het kader van de Dag van het Joods Cultureel Erfgoed. Dit jaar zullen wij op zondag 12 september onze deuren weer openen in het kader van de Open Monumentendagen; ivm het Joods Nieuwjaar dat in deze week gevierd wordt zullen we zaterdag 11 september niet open zijn. In voorbereiding zijn culturele activiteiten op zondagmiddagen.

Financien: binnenkort hopen wij de financiële afwikkeling van de bouwperiode te kunnen afsluiten. Vervolgens staat hoog op de agenda de exploitatie en alles wat daarmee samenhangt. Hoewel wij optimistisch gestemd zijn, blijft de financiële kant van onze 'onderneming' veel aandacht vragen. Wilt u ons steunen dan juichen wij dat van harte toe. Een gesponsorde groene tegel of een andere gift - de website: www.dedierensesjoel.nl geeft uitsluitsel.

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'