menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Najaar 2010 - afscheid...

Het eerste bestuur en leden van de bouwcommissie in vergadering bijeen:
zittend van links naar rechts: Arthur Trijbits, Manja Pach
staande van links naar rechts: Lout Mogendorff, Frans de Boer, Joop de Graaf, Ralph Levie, Arend de Winter.

Onlangs heeft het bestuur van Stichting De Dierense Sjoel afscheid genomen van vier medewerkers van het eerste uur, die een grote bijdrage hebben geleverd aan het bestuur, aan de fondsenwerving en aan de begeleiding van renovatie en nieuwbouw. Al in 2001 was in een werkgroep nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden om het gebouw zijn oorspronkelijke functie terug te geven als Synagoge van LJG Gelderland. Arthur Trijbits maakte vanaf oktober 2003 deel uit van de werkgroep. Arend de Winter, later onze Projectleider Bouw, droeg ook al vanaf oktober 2003 zijn bouwkundige kennis en ervaring bij. Frans de Boer en Ralph Levi traden aan in oktober 2004 toe tot het bestuur van de Stichting i.o. en in februari 2005 werd de Stichting opgericht. In de daaropvolgende jaren hebben we een geweldige samenwerking met elkaar gehad. Het was een onvergetelijke tijd.
Wij zijn Arend, Arthur, Frans en Ralph oneindig veel dank verschuldigd voor hun inzet, hun betrokkenheid, hun creativiteit en hun vakmanschap. Wij hebben op gepaste wijze - met een lach en een traan plus een fotoboek gevuld met beelden van de afgelopen 5 jaar - afscheid van hen genomen.

...en welkom
Gelukkig zijn de lege plaatsen al weer opgevuld. We verwelkomen Hans Mul en Dirk Boomsma als nieuwe leden van het bestuur, dat nu als volgt is samengesteld:
Manja Pach, voorzitter
Maud van der Knaap, penningmeester
Joop de Graaf, secretaris
Ed Bosch, tweede secretaris
Emanuel Katz
Dirk Boomsma, bouwkundige, voorheen medewerker cultuurhistorie gemeente Rheden
Hans Mul

Daarnaast zal Eric Bours, lid van het bestuur van de LJG Gelderland, onze bestuursvergaderingen bijwonen en als "verbindingsman" gaan functioneren om de samenwerking nog beter te laten verlopen.

Aktiviteiten
September was voor de (leden van de) LJG Gelderland een drukke maand wegens de Hoge Feestdagen. Tussen die bedrijven door was er in de Dierense Sjoel een bijeenkomst ter gelegenheid van de dag van het Joods Cultureel Erfgoed. Ondanks enkele organisatorische en logistieke manco's was het voor de meeste aanwezigen (er waren ongeveer 75 bezoekers) een leuke en interessante middag. Een enkeling was teleurgesteld omdat het aangekondigde onderwerp (Chagall) niet aan bod kwam.
Op zondag 12 september ontvingen we ruim 100 geïnteresseerde bezoekers in het kader van de open monumentendag. Een mooi resultaat want het regende pijpestelen!

Verwacht in de Dierense Sjoel:

  • Vrolijke Joodse muziek
  • Op 14 november van 14 tot 16 uur speelt de Amsterdam Shtetl Band met zangeres Lucette van den Bergh in de Dierense Sjoel zijn programma KlezmerNL. (Toegang vrij.)
  • Op 12 december van 13 tot 17 uur organiseert WIZO Gelderland een Lunch Café gevolgd door een optreden van Cabaret Kwatsch (David Simon en Menno van der Reis) met het programma "Blauw Steentje".

Kaarten voor het Cabaret à €15 (inclusief een consumptie) zijn te bestellen bij Henriëtte Donen, tel. 0314 621200 of per e-mail op wizogelderland@gmail.com.
Betaling op ING bankrekening 135.12.98 t.n.v. Pennm. WIZO Gelderland te Zutphen.

Het pad
Wij zijn weer een stukje rijker geworden. Het pad, dat vanaf de Spoorstraat naar de (nieuwe) ingang van de sjoel leidt, was tot 11 oktober slechts gedeeltelijk van ons. De Gemeente Rheden heeft nu ook het andere deel van dat pad aan ons verkocht (à raison van € 1.-). Wij zijn er blij mee!
En als u wilt dat de tegels op dat pad ook allemaal betaald worden, dan bent u van harte uitgenodigd om een groene tegel te sponsoren. Zie hiernaast onder "steun de sjoel".

Restauratie

Najaar 2010 - afscheid...

Het eerste bestuur en leden van de bouwcommissie in vergadering bijeen:
zittend van links naar rechts: Arthur Trijbits, Manja Pach
staande van links naar rechts: Lout Mogendorff, Frans de Boer, Joop de Graaf, Ralph Levie, Arend de Winter.

Onlangs heeft het bestuur van Stichting De Dierense Sjoel afscheid genomen van vier medewerkers van het eerste uur, die een grote bijdrage hebben geleverd aan het bestuur, aan de fondsenwerving en aan de begeleiding van renovatie en nieuwbouw. Al in 2001 was in een werkgroep nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden om het gebouw zijn oorspronkelijke functie terug te geven als Synagoge van LJG Gelderland. Arthur Trijbits maakte vanaf oktober 2003 deel uit van de werkgroep. Arend de Winter, later onze Projectleider Bouw, droeg ook al vanaf oktober 2003 zijn bouwkundige kennis en ervaring bij. Frans de Boer en Ralph Levi traden aan in oktober 2004 toe tot het bestuur van de Stichting i.o. en in februari 2005 werd de Stichting opgericht. In de daaropvolgende jaren hebben we een geweldige samenwerking met elkaar gehad. Het was een onvergetelijke tijd.
Wij zijn Arend, Arthur, Frans en Ralph oneindig veel dank verschuldigd voor hun inzet, hun betrokkenheid, hun creativiteit en hun vakmanschap. Wij hebben op gepaste wijze - met een lach en een traan plus een fotoboek gevuld met beelden van de afgelopen 5 jaar - afscheid van hen genomen.

...en welkom
Gelukkig zijn de lege plaatsen al weer opgevuld. We verwelkomen Hans Mul en Dirk Boomsma als nieuwe leden van het bestuur, dat nu als volgt is samengesteld:
Manja Pach, voorzitter
Maud van der Knaap, penningmeester
Joop de Graaf, secretaris
Ed Bosch, tweede secretaris
Emanuel Katz
Dirk Boomsma, bouwkundige, voorheen medewerker cultuurhistorie gemeente Rheden
Hans Mul

Daarnaast zal Eric Bours, lid van het bestuur van de LJG Gelderland, onze bestuursvergaderingen bijwonen en als "verbindingsman" gaan functioneren om de samenwerking nog beter te laten verlopen.

Aktiviteiten
September was voor de (leden van de) LJG Gelderland een drukke maand wegens de Hoge Feestdagen. Tussen die bedrijven door was er in de Dierense Sjoel een bijeenkomst ter gelegenheid van de dag van het Joods Cultureel Erfgoed. Ondanks enkele organisatorische en logistieke manco's was het voor de meeste aanwezigen (er waren ongeveer 75 bezoekers) een leuke en interessante middag. Een enkeling was teleurgesteld omdat het aangekondigde onderwerp (Chagall) niet aan bod kwam.
Op zondag 12 september ontvingen we ruim 100 geïnteresseerde bezoekers in het kader van de open monumentendag. Een mooi resultaat want het regende pijpestelen!

Verwacht in de Dierense Sjoel:

  • Vrolijke Joodse muziek
  • Op 14 november van 14 tot 16 uur speelt de Amsterdam Shtetl Band met zangeres Lucette van den Bergh in de Dierense Sjoel zijn programma KlezmerNL. (Toegang vrij.)
  • Op 12 december van 13 tot 17 uur organiseert WIZO Gelderland een Lunch Café gevolgd door een optreden van Cabaret Kwatsch (David Simon en Menno van der Reis) met het programma "Blauw Steentje".

Kaarten voor het Cabaret à €15 (inclusief een consumptie) zijn te bestellen bij Henriëtte Donen, tel. 0314 621200 of per e-mail op wizogelderland@gmail.com.
Betaling op ING bankrekening 135.12.98 t.n.v. Pennm. WIZO Gelderland te Zutphen.

Het pad
Wij zijn weer een stukje rijker geworden. Het pad, dat vanaf de Spoorstraat naar de (nieuwe) ingang van de sjoel leidt, was tot 11 oktober slechts gedeeltelijk van ons. De Gemeente Rheden heeft nu ook het andere deel van dat pad aan ons verkocht (à raison van € 1.-). Wij zijn er blij mee!
En als u wilt dat de tegels op dat pad ook allemaal betaald worden, dan bent u van harte uitgenodigd om een groene tegel te sponsoren. Zie hiernaast onder "steun de sjoel".

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'