menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Najaar 2011 - Een prima huis

Geen nieuws, goed nieuws
U hebt het kunnen vaststellen: de frequentie van onze nieuwsbrieven is minder geworden. Dat betekent niet dat er niets gebeurt in de Dierense sjoel, in tegendeel.

Activiteiten worden zoveel mogelijk op de website vermeld en ook op andere manieren bekend gemaakt. Voor het overige geldt (bijna steeds): geen nieuws is goed nieuws. De Dierense sjoel functioneert zoals we het voor ogen hadden: het is een prima huis voor de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland; er vinden regelmatig diverse culturele activiteiten plaats en we hebben enkele vaste en regelmatig éénmalige huurders.

Het sinds vorige zomer in een nieuwe samenstelling functionerende bestuur is inmiddels goed op elkaar ingesteld en heeft ook het afscheid van onze secretaris Joop de Graaf doorstaan. Wat de financien betreft: de exploitatie is nog niet geheel kostendekkend (met name de energiekosten baren zorgen), maar dankzij enkele grotere giften hebben we geen negatief saldo. Veel dank aan Selma Goldstein en Tons Katzenstein die voor hun bijzondere verjaardagen vroegen om een bijdrage voor de sjoel!

Niet alleen een verjaardag kan aanleiding zijn voor een gift... Na het overlijden van Ellen Marie Vogel, jarenlang lid van de LJG, begin juli, bleek dat zij de Stichting de Dierense Sjoel tot erfgenaam heeft benoemd. Op dit moment staat nog niet vast, hoeveel er uiteindelijk voor de sjoel zal overblijven, maar duidelijk is dat dit wel een substantieel bedrag zal zijn. Wij zijn Ellen Marie bijzonder dankbaar voor de wijze waarop zij haar verbondenheid met de sjoel tot uitdrukking heeft gebracht en wij zullen het ons toevallende geld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteden.

Afscheid Joop de Graaf

Op 5 juni jl. namen wij met een lach en een traan afscheid van Joop de Graaf. Joop heeft, eerst als voorzitter van de LJG Gelderland en later als secretaris van de Stichting en als voorzitter van de bouw- (later beheers)commissie een rol van grote betekenis voor gespeeld de Dierense sjoel. Hij mag met recht één van de aartsvaders van de sjoel worden genoemd. Zijn talloze taken zijn nu verdeeld over zes mensen (en dan valt er nog nu en dan een gat: tja, dat deed Joop altijd... )

Joop, bedankt en voor jou en Onnie alle goeds in jullie nieuwe vaderland: Israël.

Wat staat er voor de komende tijd op het programma?

Open Monumentendagen
Ook dit jaar zijn we weer open op Monumentendagen, een goede traditie sinds de oprichting van de Stichtingl. De sjoel is op zondag 11 september in het kader van de Open Monumentendagen te bezichtigen. Van 10 tot 17 uur staan we klaar om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Het thema is dit jaar ‘Nieuw gebruik, oud gebouw". Vrijdag 9 september is de sjoel de gastheer voor de officiële opening. In de ochtend ontvangen we twee schoolklassen van "de Boomgaard".

Culturele zondagmiddagen
De samenwerking met De Alliantie en boekhandel Jansen en De Feijter wordt voortgezet: noteert u alvast de data: 23 oktober, 20 november, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei.

Een tipje van de sluier... op 23 okt. komt Paul Hellman en op 15 januari Saskia Goldschmidt (beiden 15.30 uur).


LJG
Voor de LJG staan de Hoge feestdagen voor de deur. Eind september wordt het Joods Nieuwjaar gevierd, na 10 dagen afgesloten met Grote Verzoendag (8 okt).

Wij wensen u een goed en zoet 5772!

Restauratie

Najaar 2011 - Een prima huis

Geen nieuws, goed nieuws
U hebt het kunnen vaststellen: de frequentie van onze nieuwsbrieven is minder geworden. Dat betekent niet dat er niets gebeurt in de Dierense sjoel, in tegendeel.

Activiteiten worden zoveel mogelijk op de website vermeld en ook op andere manieren bekend gemaakt. Voor het overige geldt (bijna steeds): geen nieuws is goed nieuws. De Dierense sjoel functioneert zoals we het voor ogen hadden: het is een prima huis voor de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland; er vinden regelmatig diverse culturele activiteiten plaats en we hebben enkele vaste en regelmatig éénmalige huurders.

Het sinds vorige zomer in een nieuwe samenstelling functionerende bestuur is inmiddels goed op elkaar ingesteld en heeft ook het afscheid van onze secretaris Joop de Graaf doorstaan. Wat de financien betreft: de exploitatie is nog niet geheel kostendekkend (met name de energiekosten baren zorgen), maar dankzij enkele grotere giften hebben we geen negatief saldo. Veel dank aan Selma Goldstein en Tons Katzenstein die voor hun bijzondere verjaardagen vroegen om een bijdrage voor de sjoel!

Niet alleen een verjaardag kan aanleiding zijn voor een gift... Na het overlijden van Ellen Marie Vogel, jarenlang lid van de LJG, begin juli, bleek dat zij de Stichting de Dierense Sjoel tot erfgenaam heeft benoemd. Op dit moment staat nog niet vast, hoeveel er uiteindelijk voor de sjoel zal overblijven, maar duidelijk is dat dit wel een substantieel bedrag zal zijn. Wij zijn Ellen Marie bijzonder dankbaar voor de wijze waarop zij haar verbondenheid met de sjoel tot uitdrukking heeft gebracht en wij zullen het ons toevallende geld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteden.

Afscheid Joop de Graaf

Op 5 juni jl. namen wij met een lach en een traan afscheid van Joop de Graaf. Joop heeft, eerst als voorzitter van de LJG Gelderland en later als secretaris van de Stichting en als voorzitter van de bouw- (later beheers)commissie een rol van grote betekenis voor gespeeld de Dierense sjoel. Hij mag met recht één van de aartsvaders van de sjoel worden genoemd. Zijn talloze taken zijn nu verdeeld over zes mensen (en dan valt er nog nu en dan een gat: tja, dat deed Joop altijd... )

Joop, bedankt en voor jou en Onnie alle goeds in jullie nieuwe vaderland: Israël.

Wat staat er voor de komende tijd op het programma?

Open Monumentendagen
Ook dit jaar zijn we weer open op Monumentendagen, een goede traditie sinds de oprichting van de Stichtingl. De sjoel is op zondag 11 september in het kader van de Open Monumentendagen te bezichtigen. Van 10 tot 17 uur staan we klaar om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Het thema is dit jaar ‘Nieuw gebruik, oud gebouw". Vrijdag 9 september is de sjoel de gastheer voor de officiële opening. In de ochtend ontvangen we twee schoolklassen van "de Boomgaard".

Culturele zondagmiddagen
De samenwerking met De Alliantie en boekhandel Jansen en De Feijter wordt voortgezet: noteert u alvast de data: 23 oktober, 20 november, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei.

Een tipje van de sluier... op 23 okt. komt Paul Hellman en op 15 januari Saskia Goldschmidt (beiden 15.30 uur).


LJG
Voor de LJG staan de Hoge feestdagen voor de deur. Eind september wordt het Joods Nieuwjaar gevierd, na 10 dagen afgesloten met Grote Verzoendag (8 okt).

Wij wensen u een goed en zoet 5772!

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'