menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Winter 2011 hoogtepunten - activiteiten

 

Het eerste jaar ligt achter ons - op 16 januari was het precies een jaar geleden dat de eerste (proef)dienst in de Dierense sjoel werd gehouden. Het was een jaar met heel veel hoogtepunten: de officiële herinwijding op 7 maart, het huwelijk van Ralph Levie en Irene Faber op 23 mei, de viering van de Hoge Feestdagen door de LJG Gelderland in haar eigen sjoel. Leden van de LJG deden mee aan de interreligieuze ontmoetingen in het najaar, waarbij de diensten in de Protestantse kerk in Spankeren,de RK Kerk in Dieren, de moskee in Dieren en de sjoel werden bezocht en voor- en nabesproken. Een geslaagd initiatief dat zeker verder zal worden voortgezet.

Maar niet alleen de hoogtepunten waren belangrijk - wat vooral in het oog springt is dat de Dierense sjoel zeer regelmatig gebruikt wordt naast de activiteiten van de LJG Gelderland: er zijn op bescheiden schaal enkele vaste huurders, groepen van diverse pluimage vroegen om een rondleiding, er wordt vergaderd door in- en externe besturen en commissies en inmiddels is ook het eerste burgerlijke huwelijk gepland.

Mede dankzij de inzet van onze beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom loopt dit allemaal voortreffelijk. Beiden hebben zij zich bereid verklaard als vrijwilligers allerlei beheerstaken te vervullen, en ook regelmatig voor de ontvangst met koffie en thee te zorgen bij activiteiten die niet door de LJG Gelderland worden georganiseerd. We zijn daar geweldig blij mee!

Hoe het financiële exploitatieplaatje eruit ziet, is nog niet helemaal te zeggen, maar over het geheel genomen zijn we voorzichtig optimistisch. Dankzij giften ter gelegenheid van verschillende gelegenheden (60-jarig huwelijk fam.Mol, het afscheid als radioloog van Hans Mul, de verjaardagen van Doris Blom, Riet en Michael Mendel en Manja Pach) is een aanzienlijk bedrag bijgeschreven. Ook de tegels zijn weer in aantal gegroeid. Dank daarvoor!

Culturele activiteiten: succesvol waren met name ook de middag in november met de Amsterdam Shtetl Band: een prima optreden en veel belangstelling. De WIZO Gelderland organiseerde in december een zeer geslaagde middag met het kabaret Kwatsch en in samenwerking met de Raad van Kerken werd in januari de 'Dag van het Jodendom' centraal gesteld met een inleiding van rabbijn Marianne van Praag. Ongeveer 50 bezoekers vanuit de diverse groeperingen luisterden geboeid naar haar verhaal over de heiliging van de tijd.

De komende tijd staat er nog veel meer te gebeuren

13 februari optreden van Grims Papieren Theater met '21 Minuten' en daarnaast een uitvoering van Paul Hindemith's sonate voor fluit (Desirée Kamp) en piano (Joop de Graaf).

De Alliantie, de Rhedense stichting voor kunst en cultuur organiseert in samenwerking met Boekhandel Janssen en De Feijter en Stichting De Dierense Sjoel drie culturele zondagmiddagen:

6 maart om 11:30 uur zal optreden "The Amsterdam Chamber Group", mezzo-sopraan, fluit en strijkkwartet. Op het programma staan Sjostakowitsj, Lindholm, Benali en "Jacob's Ladder", speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Jeff Hamburg op basis van de tekst op de boog boven de oude ingang.

17 april, om 16:00 uur: Carol Linssen met "Onder het Melkwoud" van Dylan Thomas

8 mei, om 15:00 uur: Judith Herzberg leest voor uit eigen werk.

Het bestuur moet opnieuw afscheid nemen van één van de grondleggers, onze secretaris Joop de Graaf. Hij vertrekt deze zomer met zijn echtgenote definitief uit Nederland om bij hun kinderen in Israel te gaan wonen. Aan dit afscheid zal uiteraard nog op gepaste wijze aandacht worden besteed. Het bestuur kan hem eigenlijk niet missen, maar prijst zich niettemin gelukkig met zijn opvolger Ed Bosch, die al sinds enkele maanden deel uitmaakt van het bestuur. Bijgaand een foto van de beheerscommissie waarvan hij als voorzitter deel heeft uitgemaakt. In deze functie zal hij worden opgevolgd door Hans MulVan links naar rechts: Beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom, Emanuel Katz, Rietje Mendel, Marianne Kuipers-Katz, Marijke Ron, Joop de Graaf en Lout Mogendorff.

Op de agenda van het bestuur voor dit jaar staan vooral: voortzetting en consolidatie van het tot nu toe gevoerde beleid, de zorg voor een evenwichtige exploitatie en beheer en een gezonde financiële situatie. Afwikkeling van de financiële zaken met de subsidiegevers (bijna rond, maar nog niet helemaal), besluitvorming over de bouw van de tweede fase, de organisatie van 'Vrienden van De Dierense Sjoel'

En tenslotte: doorgaan met fondsenwerving! U weet het, uw bijdrage is nog steeds meer dan welkom - u zelf bent dat overigens ook...

Restauratie

Winter 2011 hoogtepunten - activiteiten

 

Het eerste jaar ligt achter ons - op 16 januari was het precies een jaar geleden dat de eerste (proef)dienst in de Dierense sjoel werd gehouden. Het was een jaar met heel veel hoogtepunten: de officiële herinwijding op 7 maart, het huwelijk van Ralph Levie en Irene Faber op 23 mei, de viering van de Hoge Feestdagen door de LJG Gelderland in haar eigen sjoel. Leden van de LJG deden mee aan de interreligieuze ontmoetingen in het najaar, waarbij de diensten in de Protestantse kerk in Spankeren,de RK Kerk in Dieren, de moskee in Dieren en de sjoel werden bezocht en voor- en nabesproken. Een geslaagd initiatief dat zeker verder zal worden voortgezet.

Maar niet alleen de hoogtepunten waren belangrijk - wat vooral in het oog springt is dat de Dierense sjoel zeer regelmatig gebruikt wordt naast de activiteiten van de LJG Gelderland: er zijn op bescheiden schaal enkele vaste huurders, groepen van diverse pluimage vroegen om een rondleiding, er wordt vergaderd door in- en externe besturen en commissies en inmiddels is ook het eerste burgerlijke huwelijk gepland.

Mede dankzij de inzet van onze beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom loopt dit allemaal voortreffelijk. Beiden hebben zij zich bereid verklaard als vrijwilligers allerlei beheerstaken te vervullen, en ook regelmatig voor de ontvangst met koffie en thee te zorgen bij activiteiten die niet door de LJG Gelderland worden georganiseerd. We zijn daar geweldig blij mee!

Hoe het financiële exploitatieplaatje eruit ziet, is nog niet helemaal te zeggen, maar over het geheel genomen zijn we voorzichtig optimistisch. Dankzij giften ter gelegenheid van verschillende gelegenheden (60-jarig huwelijk fam.Mol, het afscheid als radioloog van Hans Mul, de verjaardagen van Doris Blom, Riet en Michael Mendel en Manja Pach) is een aanzienlijk bedrag bijgeschreven. Ook de tegels zijn weer in aantal gegroeid. Dank daarvoor!

Culturele activiteiten: succesvol waren met name ook de middag in november met de Amsterdam Shtetl Band: een prima optreden en veel belangstelling. De WIZO Gelderland organiseerde in december een zeer geslaagde middag met het kabaret Kwatsch en in samenwerking met de Raad van Kerken werd in januari de 'Dag van het Jodendom' centraal gesteld met een inleiding van rabbijn Marianne van Praag. Ongeveer 50 bezoekers vanuit de diverse groeperingen luisterden geboeid naar haar verhaal over de heiliging van de tijd.

De komende tijd staat er nog veel meer te gebeuren

13 februari optreden van Grims Papieren Theater met '21 Minuten' en daarnaast een uitvoering van Paul Hindemith's sonate voor fluit (Desirée Kamp) en piano (Joop de Graaf).

De Alliantie, de Rhedense stichting voor kunst en cultuur organiseert in samenwerking met Boekhandel Janssen en De Feijter en Stichting De Dierense Sjoel drie culturele zondagmiddagen:

6 maart om 11:30 uur zal optreden "The Amsterdam Chamber Group", mezzo-sopraan, fluit en strijkkwartet. Op het programma staan Sjostakowitsj, Lindholm, Benali en "Jacob's Ladder", speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Jeff Hamburg op basis van de tekst op de boog boven de oude ingang.

17 april, om 16:00 uur: Carol Linssen met "Onder het Melkwoud" van Dylan Thomas

8 mei, om 15:00 uur: Judith Herzberg leest voor uit eigen werk.

Het bestuur moet opnieuw afscheid nemen van één van de grondleggers, onze secretaris Joop de Graaf. Hij vertrekt deze zomer met zijn echtgenote definitief uit Nederland om bij hun kinderen in Israel te gaan wonen. Aan dit afscheid zal uiteraard nog op gepaste wijze aandacht worden besteed. Het bestuur kan hem eigenlijk niet missen, maar prijst zich niettemin gelukkig met zijn opvolger Ed Bosch, die al sinds enkele maanden deel uitmaakt van het bestuur. Bijgaand een foto van de beheerscommissie waarvan hij als voorzitter deel heeft uitgemaakt. In deze functie zal hij worden opgevolgd door Hans MulVan links naar rechts: Beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom, Emanuel Katz, Rietje Mendel, Marianne Kuipers-Katz, Marijke Ron, Joop de Graaf en Lout Mogendorff.

Op de agenda van het bestuur voor dit jaar staan vooral: voortzetting en consolidatie van het tot nu toe gevoerde beleid, de zorg voor een evenwichtige exploitatie en beheer en een gezonde financiële situatie. Afwikkeling van de financiële zaken met de subsidiegevers (bijna rond, maar nog niet helemaal), besluitvorming over de bouw van de tweede fase, de organisatie van 'Vrienden van De Dierense Sjoel'

En tenslotte: doorgaan met fondsenwerving! U weet het, uw bijdrage is nog steeds meer dan welkom - u zelf bent dat overigens ook...

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'