menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

De oorspronkelijke inrichting

In de eerste jaren van de sjoel, zo ongeveer tussen 1884 en 1886, werden er ook godsdienstlessen gegeven in een lokaaltje naast de sjoelruimte. In 1896 (reconstructie) werd weer een stukje grond naast de sjoel verworven, om met een schooltje het complex uit te kunnen breiden. In 1892 was er al een voorstel gedaan aan het killebestuur om een mikwe (ritueel bad) aan te leggen.

Dat bad is in de jaren negentig inderdaad gebouwd. De synagoge in de Spoorstraat (vroeger Stokvischstraat) was 8,9 x 5,6 meter groot. Boven de kerkruimte was een vrouwengalerij gebouwd. Boven het front van de buitendeur was in het Hebreeuws een tekst uit Genesis 28,17 aangebracht: 'Hoe ontzagwekkend is deze plaats, dit is het huis van G'd en de poort van de hemel'. Het sjoeltje stond nogal weggedoken tussen twee huizen (één pand) (Spoorstraat 36 en 38), die eerst in 1973 gesloopt zijn.

Er zouden tussen 1884 en 1942 vele diensten gehouden worden in de Spoorstraat, hoewel men al in de jaren twintig klaagde over een dalende belangstelling voor de sjoel. Uit een bewaard gebleven inventarislijst, opgesteld door de laatste voorganger, A. van Baaren, is bekend wat voor voorwerpen er in de sjoel bewaard werden. In het bimakastje werd een kleine Megilla (Estherrol) opgeborgen en de H. Arkekast bevatte één grote en een kleine wetsrol, benevens de gebruikelijke zilveren aanwijzers, zes toramantels, schilden en enige zilveren siertorens. Voorts werden in een kast in het schoollokaal nog twee Arkekastvoorhangsels bewaard.

Daarnaast waren aanwezig drie sjofars en kleden voor de amoed. In de oorlog - waarschijnlijk in 1942 - werden de torarollen in een kist gepakt en opgeslagen. Het gebouw leed in 1944-'45 veel schade. De vloeren, ramen, deuren en de inventaris (deels opgestuurd naar Amsterdam) waren geheel verdwenen.

Geschiedenis

De oorspronkelijke inrichting

In de eerste jaren van de sjoel, zo ongeveer tussen 1884 en 1886, werden er ook godsdienstlessen gegeven in een lokaaltje naast de sjoelruimte. In 1896 (reconstructie) werd weer een stukje grond naast de sjoel verworven, om met een schooltje het complex uit te kunnen breiden. In 1892 was er al een voorstel gedaan aan het killebestuur om een mikwe (ritueel bad) aan te leggen.

Dat bad is in de jaren negentig inderdaad gebouwd. De synagoge in de Spoorstraat (vroeger Stokvischstraat) was 8,9 x 5,6 meter groot. Boven de kerkruimte was een vrouwengalerij gebouwd. Boven het front van de buitendeur was in het Hebreeuws een tekst uit Genesis 28,17 aangebracht: 'Hoe ontzagwekkend is deze plaats, dit is het huis van G'd en de poort van de hemel'. Het sjoeltje stond nogal weggedoken tussen twee huizen (één pand) (Spoorstraat 36 en 38), die eerst in 1973 gesloopt zijn.

Er zouden tussen 1884 en 1942 vele diensten gehouden worden in de Spoorstraat, hoewel men al in de jaren twintig klaagde over een dalende belangstelling voor de sjoel. Uit een bewaard gebleven inventarislijst, opgesteld door de laatste voorganger, A. van Baaren, is bekend wat voor voorwerpen er in de sjoel bewaard werden. In het bimakastje werd een kleine Megilla (Estherrol) opgeborgen en de H. Arkekast bevatte één grote en een kleine wetsrol, benevens de gebruikelijke zilveren aanwijzers, zes toramantels, schilden en enige zilveren siertorens. Voorts werden in een kast in het schoollokaal nog twee Arkekastvoorhangsels bewaard.

Daarnaast waren aanwezig drie sjofars en kleden voor de amoed. In de oorlog - waarschijnlijk in 1942 - werden de torarollen in een kist gepakt en opgeslagen. Het gebouw leed in 1944-'45 veel schade. De vloeren, ramen, deuren en de inventaris (deels opgestuurd naar Amsterdam) waren geheel verdwenen.

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'