menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

De inwijding in 1884

De Zutphense voorganger en godsdienstleraar Benjamin Frank hield voor het laatst een dienst op 22 januari 1884 in de oude sjoel (waar die was is onbekend, wellicht wel in een gedeelte van het pand van Kats?) en door bestuursleden werden de wetsrollen naar het huis van de voorzitter gebracht om 8 uur 's morgens.

 

Om 13.00 uur werden de wetsrollen plechtig naar de nieuwe sjoel gedragen, waarna de inwijding van de nieuwe sjoel begon. Een joods weekblad (NIW - nr.:30 - 1 februari 1884 ) berichtte het volgende: 'Dieren, 25 Jan. Dinsdag jl. vierde de Isr. gemeente alhier in waarheid feest. Het gold namelijk de inwijding eener nieuwe synagoge. Bepalen wij ons eerst tot die synagoge zelf.Het gebouw is niet groot, maar zeer net en doelmatig ingericht; ook is het van gaslicht voorzien.

Nadat in den voormiddag door den eerw. hr. Frank van Zutfen, met een kort woord afscheid van het oude bedehuis was genomen, begon ten 1 uur de inwijdingsplechtigheid door het overbrengen der wetsrollen naar de nieuwe synagoge.
Door vijf leden der Arnhemsche godsd. zangvereeniging werden psalm 118, 26 en de tekst uit Numeri 24,5 gezongen en kweten de zangers zich tot aller genoegen uitmuntend van hun taak. Na de gebruikelijke omgangen en het gebed voor Z.M., beklom de opperrabbijn T. Tal den kansel tot het uitspreken der feestrede, hetgeen z.w. eerw. deed naar aanleiding der vier eerste verzen van psalm 27. De rede maakte op alle aanwezigen diepen indruk.  Met het zingen van psalm 150 werd de plechtigheid te 14.45 uur besloten.

 

's Avonds was er, natuurlijk, bal, een zeer geanimeerd bal, waar, op initiatief van den ouden heer Haas uit Arnhem, ook de liefdadigheid niet vergeten werd.


Met het woord van dank aan allen, die tot de instandhouding van het synagogegebouw hadden bijgedragen, door den secretaris der gemeente, den heer Kats, gesproken, vereenigen zich gewis allen, die het voorrecht hadden bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn.' De Arnhemsche Courant nam eveneens een kort berichtje op, over de inwijding van de nieuwe sjoel in Dieren. Zij meldde dat het kerkje voor die speciale dag stemmig was versierd met groen en vlaggen en dat vele joden
van omliggende gemeenten (Arnhem, Zutphen, enzovoort) naar Dieren waren gekomen. Het feest werd besloten met een bal in een zaal van Hotel 'De Kroon'.

De bestuurders van de kille Dieren Levy Kats (voorzitter), Salomon Bachrach en Simon Levie (penningmeester) leenden in augustus 1884 f500 á 5 procent van Jan Hendrik Willem Veenhoven, wijnhandelaar te Groningen, ten behoeve van sjoel en grond (99 m²). In januari 1891 was dat bedrag reeds afgelost door de kille.

Geschiedenis

De inwijding in 1884

De Zutphense voorganger en godsdienstleraar Benjamin Frank hield voor het laatst een dienst op 22 januari 1884 in de oude sjoel (waar die was is onbekend, wellicht wel in een gedeelte van het pand van Kats?) en door bestuursleden werden de wetsrollen naar het huis van de voorzitter gebracht om 8 uur 's morgens.

 

Om 13.00 uur werden de wetsrollen plechtig naar de nieuwe sjoel gedragen, waarna de inwijding van de nieuwe sjoel begon. Een joods weekblad (NIW - nr.:30 - 1 februari 1884 ) berichtte het volgende: 'Dieren, 25 Jan. Dinsdag jl. vierde de Isr. gemeente alhier in waarheid feest. Het gold namelijk de inwijding eener nieuwe synagoge. Bepalen wij ons eerst tot die synagoge zelf.Het gebouw is niet groot, maar zeer net en doelmatig ingericht; ook is het van gaslicht voorzien.

Nadat in den voormiddag door den eerw. hr. Frank van Zutfen, met een kort woord afscheid van het oude bedehuis was genomen, begon ten 1 uur de inwijdingsplechtigheid door het overbrengen der wetsrollen naar de nieuwe synagoge.
Door vijf leden der Arnhemsche godsd. zangvereeniging werden psalm 118, 26 en de tekst uit Numeri 24,5 gezongen en kweten de zangers zich tot aller genoegen uitmuntend van hun taak. Na de gebruikelijke omgangen en het gebed voor Z.M., beklom de opperrabbijn T. Tal den kansel tot het uitspreken der feestrede, hetgeen z.w. eerw. deed naar aanleiding der vier eerste verzen van psalm 27. De rede maakte op alle aanwezigen diepen indruk.  Met het zingen van psalm 150 werd de plechtigheid te 14.45 uur besloten.

 

's Avonds was er, natuurlijk, bal, een zeer geanimeerd bal, waar, op initiatief van den ouden heer Haas uit Arnhem, ook de liefdadigheid niet vergeten werd.


Met het woord van dank aan allen, die tot de instandhouding van het synagogegebouw hadden bijgedragen, door den secretaris der gemeente, den heer Kats, gesproken, vereenigen zich gewis allen, die het voorrecht hadden bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn.' De Arnhemsche Courant nam eveneens een kort berichtje op, over de inwijding van de nieuwe sjoel in Dieren. Zij meldde dat het kerkje voor die speciale dag stemmig was versierd met groen en vlaggen en dat vele joden
van omliggende gemeenten (Arnhem, Zutphen, enzovoort) naar Dieren waren gekomen. Het feest werd besloten met een bal in een zaal van Hotel 'De Kroon'.

De bestuurders van de kille Dieren Levy Kats (voorzitter), Salomon Bachrach en Simon Levie (penningmeester) leenden in augustus 1884 f500 á 5 procent van Jan Hendrik Willem Veenhoven, wijnhandelaar te Groningen, ten behoeve van sjoel en grond (99 m²). In januari 1891 was dat bedrag reeds afgelost door de kille.

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'