menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Mijlpalen in 2009

januari
De nodige vergunningen worden aangevraagd voor de bouw en verkennende besprekingen worden gevoerd met constructie- en installatiebedrijfen
• Het tegelproject gaat van start: particuliere sponsors kunnen voor € 30 een symbolische tegel adopteren. De opbrengst zal worden gebruikt voor het financieren van de vloeren in de gerestaureerde synagoge. De tegels kunnen online besteld worden en de goede gevers krijgen een fraai certificaat thuisgestuurd.
• De stichting Providebit stelt een donatie van € 10.000 ter beschikking op initiatief van haar voorzitter pastoor Henk Janssen ofm.

februari
• Er is aan giften en toezeggingen ruim zes ton euro binnengekomen; het bestuur is vol goede moed dat de nog ontbrekende anderhalve ton tijdig zal worden toegezegd
• Eerste overleg bouwcommissie met projectleider bouw en architect

maart
• Stichting De Dierense Sjoel wordt opnieuw door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
• De provincie Gelderland zegt toe dat onder bepaalde voorwaarden een substantieel bedrag wordt gereserveerd voor subsidiering van de renovatie en de nieuwbouw van de Dierense Sjoel.
• De provincie Gelderland en de gemeente Rheden tonen zich eveneens bereid zonodig laagrentende leningen te verstrekken of te ondersteunen.
• De gemeente Rheden verleent de bouwvergunning.
• Het stichtingsbestuur besluit unaniem een begin te maken met renovatie en de eerste fase van de nieuwbouw.

april
• De aanbesteding vindt plaats op 1 april.
• De laatste activiteit voor de renovatie draagt de inspirerende titel "De Uittocht". Op 2e Paasdag wordt een boekenmarkt gehouden en een sjoelwedstrijd "Sjoelen voor de Sjoel".

mei
• Mw M van der Knaap treedt toe tot het bestuur als 2e secretaris.
• De bouw wordt gegund aan Hulshof Bouw te Aarlanderveen.mei tot november
• Veelvuldig en intensief overleg van bouwcommissie, gebruikerscommissie, projectleider bouw, architect, aannemer en onderaannemers.

september
• Dankzij een bliksemactie in en rondom de besturen van de Stichting en LJG Gelderland is het bedrag van € 35.000.-, dat nodig was voor de bouw van het balkon, in de vorm van giften en leningen toegezegd. De aannemer past het bouwplan aan om dit mogelijk te maken.

november
• De officiële oplevering op 23 november is een feestelijke aangelegenheid waar bouwcommissie, architect, projectleider, aannemer en onderaannemers met het stichtingsbestuur het glas heffen en elkaar waarderend toespreken.
• De gebruikerscommissie doet intensief onderzoek en voert overleg met bestuur en bouwcommissie over inrichting en aankleding.
• Plannen voor de ingebruikname en herinwijding beginnen vorm te krijgen.

december
• De tegelactie heeft een bedrag van ruim € 11000 opgebracht dat volledig ten goede komen aan de bouw en de inrichting.
• Voorbereidingen worden gemaakt voor de eerste eredienst op 16 januari 2010 en de officiële ingebruikneming op 7 maart.

Mijlpalen

Mijlpalen in 2009

januari
De nodige vergunningen worden aangevraagd voor de bouw en verkennende besprekingen worden gevoerd met constructie- en installatiebedrijfen
• Het tegelproject gaat van start: particuliere sponsors kunnen voor € 30 een symbolische tegel adopteren. De opbrengst zal worden gebruikt voor het financieren van de vloeren in de gerestaureerde synagoge. De tegels kunnen online besteld worden en de goede gevers krijgen een fraai certificaat thuisgestuurd.
• De stichting Providebit stelt een donatie van € 10.000 ter beschikking op initiatief van haar voorzitter pastoor Henk Janssen ofm.

februari
• Er is aan giften en toezeggingen ruim zes ton euro binnengekomen; het bestuur is vol goede moed dat de nog ontbrekende anderhalve ton tijdig zal worden toegezegd
• Eerste overleg bouwcommissie met projectleider bouw en architect

maart
• Stichting De Dierense Sjoel wordt opnieuw door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.
• De provincie Gelderland zegt toe dat onder bepaalde voorwaarden een substantieel bedrag wordt gereserveerd voor subsidiering van de renovatie en de nieuwbouw van de Dierense Sjoel.
• De provincie Gelderland en de gemeente Rheden tonen zich eveneens bereid zonodig laagrentende leningen te verstrekken of te ondersteunen.
• De gemeente Rheden verleent de bouwvergunning.
• Het stichtingsbestuur besluit unaniem een begin te maken met renovatie en de eerste fase van de nieuwbouw.

april
• De aanbesteding vindt plaats op 1 april.
• De laatste activiteit voor de renovatie draagt de inspirerende titel "De Uittocht". Op 2e Paasdag wordt een boekenmarkt gehouden en een sjoelwedstrijd "Sjoelen voor de Sjoel".

mei
• Mw M van der Knaap treedt toe tot het bestuur als 2e secretaris.
• De bouw wordt gegund aan Hulshof Bouw te Aarlanderveen.mei tot november
• Veelvuldig en intensief overleg van bouwcommissie, gebruikerscommissie, projectleider bouw, architect, aannemer en onderaannemers.

september
• Dankzij een bliksemactie in en rondom de besturen van de Stichting en LJG Gelderland is het bedrag van € 35.000.-, dat nodig was voor de bouw van het balkon, in de vorm van giften en leningen toegezegd. De aannemer past het bouwplan aan om dit mogelijk te maken.

november
• De officiële oplevering op 23 november is een feestelijke aangelegenheid waar bouwcommissie, architect, projectleider, aannemer en onderaannemers met het stichtingsbestuur het glas heffen en elkaar waarderend toespreken.
• De gebruikerscommissie doet intensief onderzoek en voert overleg met bestuur en bouwcommissie over inrichting en aankleding.
• Plannen voor de ingebruikname en herinwijding beginnen vorm te krijgen.

december
• De tegelactie heeft een bedrag van ruim € 11000 opgebracht dat volledig ten goede komen aan de bouw en de inrichting.
• Voorbereidingen worden gemaakt voor de eerste eredienst op 16 januari 2010 en de officiële ingebruikneming op 7 maart.

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'