menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Mijlpalen in 2007

  Het tekenen van het koopcontract

 

• 13 maart: Het koopcontract wordt ten kantore van notaris Verkerk ondertekend door vertegenwoordigers van Vineyard Gemeente Dieren en van Stichting De Dierense Sjoel.
• 15 maart: De Rabobank biedt onder gunstige voorwaarden financieel-deskundige ondersteuning aan.
• 16 april: Ten overstaan van notaris Verkerk en onder haar leiding vindt de feestelijke overdracht plaats in De Dierense Sjoel. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van LJG Gelderland, de gemeente Rheden, de plaatselijke kerken, het Verbond van Progressief Religieuze Joden in Nederland. Verder vele leden van LJG Gelderland, de Vineyard
gemeente en inwoners van Dieren-Zuid. De gebeurtenis wordt verslagen in regionale kranten en het NIW.
• 22 mei: Aan de vooravond van Sjavoe’ot - het Wekenfeest - wordt onder immense belangstelling de mezoeza aangeslagen door mr Arthur Trijbits. Aansluitend vindt een lern-bijeenkomst plaats van LJG Gelderland met gasten uit de kerkelijke Dierense gemeenschap. Ook dit gebeuren haalt de regionale kranten (bericht in De Gelderlander 23 mei 2007, hieronder) alsmede het NIW.
• 15-19 juni: Onderhandelingen met Habion, de eigenaar van de aangrenzende te verwerven grond.
• 28 juni: 2000 Nederlandstalige en 1000 engelstalige folders worden gedrukt om te worden verspreid voor de fondsenwerving.
• 9 juli: Het Mikwe wordt blootgelegd door leden van de bouwcommissie, de architect en enthousiaste Joodse jongeren uit Arnhem en Nijmegen.
• 10 juli: Een principe overeenkomst met Habion wordt bereikt.
• 20 juli: Het contract met architect Geert van Veersen wordt ondertekend.
• 7 september: De heer van der Linden uit Velp schenkt de stichting een piano, een instrument van zeer goede kwaliteit; het wordt tijdelijk gehuisvest bij de familie Ron in Apeldoorn.
• 8-9 september: In het kader van de Open Monumentendagen bezoeken ~150 personen de Dierense Sjoel.
• 21 september: Stichting de Dierense Sjoel wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling - giften aan de Stichting zijn hierdoor aftrekbaar bij aangiften Inkomstenbelasting
• 11 oktober: Bestemmingsplan Dieren-Zuid wordt gepresenteerd op een inloopavond van de gemeente Rheden; veel bezoekers stellen vragen aan de vertegenwoordiger van Stichting De Dierense Sjoel.
• 14 oktober: Dr Ranjith Jayataissa, stads-archeoloog in Amsterdam onderzoekt en bevestigt de authenticiteit van het Mikwe.
• 16 oktober: De tekstboog boven de hoofdingang wordt door deskundigen verwijderd en voor nader onderzoek naar een restauratie-atelier gebracht.
• 23 oktober: Architect van Veersen, gesteund door voorzitter en secretaris, presenteert de restauratie-plannen aan de betreffende commissie van de gemeente Rheden; diezelfde dag nog wordt goedkeuring verleend.
• 6 november: De heer Van Oosten schenkt zijn Joodse boeken aan de stichting; deze gaan hopelijk het begin vormen van de Max van Oosten Bibliotheek als onderdeel van het toekomstige Joods-Culturele centrum.
• 9 november: Kristallnacht: In een kerk in Noord-Duitsland wordt een collecte gehouden ten bate van de Dierense Sjoel.
• 3 december: Het bestuur nodigt de Raad van Kerken in Dieren uit voor een bespreking over een gezamenlijke activiteit ter gelegenheid van de door het Nederlandse episcopaat uitgeroepen Dag van het Jodendom (17 januari 2008).

Mijlpalen

Mijlpalen in 2007

  Het tekenen van het koopcontract

 

• 13 maart: Het koopcontract wordt ten kantore van notaris Verkerk ondertekend door vertegenwoordigers van Vineyard Gemeente Dieren en van Stichting De Dierense Sjoel.
• 15 maart: De Rabobank biedt onder gunstige voorwaarden financieel-deskundige ondersteuning aan.
• 16 april: Ten overstaan van notaris Verkerk en onder haar leiding vindt de feestelijke overdracht plaats in De Dierense Sjoel. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van LJG Gelderland, de gemeente Rheden, de plaatselijke kerken, het Verbond van Progressief Religieuze Joden in Nederland. Verder vele leden van LJG Gelderland, de Vineyard
gemeente en inwoners van Dieren-Zuid. De gebeurtenis wordt verslagen in regionale kranten en het NIW.
• 22 mei: Aan de vooravond van Sjavoe’ot - het Wekenfeest - wordt onder immense belangstelling de mezoeza aangeslagen door mr Arthur Trijbits. Aansluitend vindt een lern-bijeenkomst plaats van LJG Gelderland met gasten uit de kerkelijke Dierense gemeenschap. Ook dit gebeuren haalt de regionale kranten (bericht in De Gelderlander 23 mei 2007, hieronder) alsmede het NIW.
• 15-19 juni: Onderhandelingen met Habion, de eigenaar van de aangrenzende te verwerven grond.
• 28 juni: 2000 Nederlandstalige en 1000 engelstalige folders worden gedrukt om te worden verspreid voor de fondsenwerving.
• 9 juli: Het Mikwe wordt blootgelegd door leden van de bouwcommissie, de architect en enthousiaste Joodse jongeren uit Arnhem en Nijmegen.
• 10 juli: Een principe overeenkomst met Habion wordt bereikt.
• 20 juli: Het contract met architect Geert van Veersen wordt ondertekend.
• 7 september: De heer van der Linden uit Velp schenkt de stichting een piano, een instrument van zeer goede kwaliteit; het wordt tijdelijk gehuisvest bij de familie Ron in Apeldoorn.
• 8-9 september: In het kader van de Open Monumentendagen bezoeken ~150 personen de Dierense Sjoel.
• 21 september: Stichting de Dierense Sjoel wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling - giften aan de Stichting zijn hierdoor aftrekbaar bij aangiften Inkomstenbelasting
• 11 oktober: Bestemmingsplan Dieren-Zuid wordt gepresenteerd op een inloopavond van de gemeente Rheden; veel bezoekers stellen vragen aan de vertegenwoordiger van Stichting De Dierense Sjoel.
• 14 oktober: Dr Ranjith Jayataissa, stads-archeoloog in Amsterdam onderzoekt en bevestigt de authenticiteit van het Mikwe.
• 16 oktober: De tekstboog boven de hoofdingang wordt door deskundigen verwijderd en voor nader onderzoek naar een restauratie-atelier gebracht.
• 23 oktober: Architect van Veersen, gesteund door voorzitter en secretaris, presenteert de restauratie-plannen aan de betreffende commissie van de gemeente Rheden; diezelfde dag nog wordt goedkeuring verleend.
• 6 november: De heer Van Oosten schenkt zijn Joodse boeken aan de stichting; deze gaan hopelijk het begin vormen van de Max van Oosten Bibliotheek als onderdeel van het toekomstige Joods-Culturele centrum.
• 9 november: Kristallnacht: In een kerk in Noord-Duitsland wordt een collecte gehouden ten bate van de Dierense Sjoel.
• 3 december: Het bestuur nodigt de Raad van Kerken in Dieren uit voor een bespreking over een gezamenlijke activiteit ter gelegenheid van de door het Nederlandse episcopaat uitgeroepen Dag van het Jodendom (17 januari 2008).

 

Contact met 'De Dierense Sjoel'