U kunt zich hier ook online aanmelden.

Donateurs van de Dierense Sjoel

Word donateur van de Dierense Sjoel
"De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap" (Misjlee 27 : 9)

Met de hulp en steun van zeer velen is de Dierense Sjoel verbouwd tot Synagoge en sociaal-cultureel centrum. De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland heeft een prachtig thuis gekregen waar Sjabbat en de Joodse Feestdagen met veel vreugde kunnen worden gevierd. Daarnaast wil Stichting De Dierense Sjoel informatieve, educatieve en culturele activiteiten gaan organiseren zoals lezingen en concerten. Op deze manier moet De Dierense Sjoel uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor joods en niet joods Gelderland.

Donateurs van de Dierense Sjoel
Nu de eerste fase van aankoop, restauratie en inrichting is afgerond zetten we ons in voor een optimaal en intensief gebruik van het gebouw. Ook bij de organisatie van activiteiten, het onderhoud en de exploitatie is veel steun nodig. De stichting De Dierense Sjoel nodigt u daarom van harte uit om donateur te worden. 

Uw donatie kunt u overmaken op De Stichting De Dierense Sjoel. De Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Giften en donaties zijn van harte welkom. Rabobank rek.nr:
NL40 RABO 0130870668 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Zevenaar.

U kunt zich hier online aanmelden.

Of per post aanmelden met graag:
Uw naam
Adres
Postcode
Plaats
Eventueel Tel
Eventueel emailadres