Contact || Emailadressen en andere gegevens

De voorzitter van de stichting "De Dierense Sjoel"
Maud van der Knaap
m.knaap2@kpnplanet.nl

De secretaris van de stichting "De Dierense Sjoel" Ed Bosch post@dedierensesjoel.nl


Stichting "De Dierense Sjoel"
Kamer van Koophandel - Centraal Gelderland nr.: 09149491

De Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Giften en donaties zijn welkom op:
Rabobank IBAN nr: NL40 RABO 01308 70 668 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Zevenaar