De Stichting
De Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Giften en donaties zijn van harte welkom.
Rabobank rek.nr:
NL40 RABO 0130870668
t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Zevenaar

Voor informatie over verhuur en rondleidingen kunt u contact opnemen met Emanuel Katz - 020-7370444 of via verhuursjoel@xs4all.nl

Nadere infomatie:
post@dedierensesjoel.nl

Links naar goede vrienden

De Dierense Sjoel heeft vele goede vrienden. We laten u graag met een aantal kennismaken.


www.ljggelderland.nl   Site van de LJG Gelderland
www.ljg.nl   Nederlands Verbond Voor Progressief Jodendom
www.schilderenschilder.nl   Dirk Kerkhoven - Schilderde de tekstboog
www.sjoelelburg.nl   De museum-sjoel van Elburg
www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl   website over de Jodenonderduik in Deventer