Vrijdag, 30 Oktober 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

Najaar 2011 - Een prima huis

Geen nieuws, goed nieuws
U hebt het kunnen vaststellen: de frequentie van onze nieuwsbrieven is minder geworden. Dat betekent niet dat er niets gebeurt in de Dierense sjoel, in tegendeel.

Activiteiten worden zoveel mogelijk op de website vermeld en ook op andere manieren bekend gemaakt. Voor het overige geldt (bijna steeds): geen nieuws is goed nieuws. De Dierense sjoel functioneert zoals we het voor ogen hadden: het is een prima huis voor de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland; er vinden regelmatig diverse culturele activiteiten plaats en we hebben enkele vaste en regelmatig éénmalige huurders.

Het sinds vorige zomer in een nieuwe samenstelling functionerende bestuur is inmiddels goed op elkaar ingesteld en heeft ook het afscheid van onze secretaris Joop de Graaf doorstaan. Wat de financien betreft: de exploitatie is nog niet geheel kostendekkend (met name de energiekosten baren zorgen), maar dankzij enkele grotere giften hebben we geen negatief saldo. Veel dank aan Selma Goldstein en Tons Katzenstein die voor hun bijzondere verjaardagen vroegen om een bijdrage voor de sjoel!

Niet alleen een verjaardag kan aanleiding zijn voor een gift... Na het overlijden van Ellen Marie Vogel, jarenlang lid van de LJG, begin juli, bleek dat zij de Stichting de Dierense Sjoel tot erfgenaam heeft benoemd. Op dit moment staat nog niet vast, hoeveel er uiteindelijk voor de sjoel zal overblijven, maar duidelijk is dat dit wel een substantieel bedrag zal zijn. Wij zijn Ellen Marie bijzonder dankbaar voor de wijze waarop zij haar verbondenheid met de sjoel tot uitdrukking heeft gebracht en wij zullen het ons toevallende geld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteden.

Afscheid Joop de Graaf

Op 5 juni jl. namen wij met een lach en een traan afscheid van Joop de Graaf. Joop heeft, eerst als voorzitter van de LJG Gelderland en later als secretaris van de Stichting en als voorzitter van de bouw- (later beheers)commissie een rol van grote betekenis voor gespeeld de Dierense sjoel. Hij mag met recht één van de aartsvaders van de sjoel worden genoemd. Zijn talloze taken zijn nu verdeeld over zes mensen (en dan valt er nog nu en dan een gat: tja, dat deed Joop altijd... )

Joop, bedankt en voor jou en Onnie alle goeds in jullie nieuwe vaderland: Israël.

Eerste vriendendag
De sjoel heeft vrienden nodig. Na enkele eerdere aanzetten(die nog niet echt van de grond kwamen) om te komen tot een vorm van organisatie van de Vrienden van de Dierense sjoel hebben Hans Mul, Eric Bours en Siem van den Berg op 19 juni een eerste vriendendag georganiseerd. Bij die gelegenheid is ook de door de Dierense Raad van Kerken geschonken vijgenboom onthuld. Veel dank en we zullen er goed voor zorgen.

Hoe u vriend wordt? Kijk op de website onder "Vrienden" voor meer informatie.

Wat staat er voor de komende tijd op het programma?

Open Monumentendagen
Ook dit jaar zijn we weer open op Monumentendagen, een goede traditie sinds de oprichting van de Stichtingl. De sjoel is op zondag 11 september in het kader van de Open Monumentendagen te bezichtigen. Van 10 tot 17 uur staan we klaar om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Het thema is dit jaar ‘Nieuw gebruik, oud gebouw". Vrijdag 9 september is de sjoel de gastheer voor de officiële opening. In de ochtend ontvangen we twee schoolklassen van "de Boomgaard".

Culturele zondagmiddagen
De samenwerking met De Alliantie en boekhandel Jansen en De Feijter wordt voortgezet: noteert u alvast de data: 23 oktober, 20 november, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei.

Een tipje van de sluier... op 23 okt. komt Paul Hellman en op 15 januari Saskia Goldschmidt (beiden 15.30 uur).


LJG
Voor de LJG staan de Hoge feestdagen voor de deur. Eind september wordt het Joods Nieuwjaar gevierd, na 10 dagen afgesloten met Grote Verzoendag (8 okt).

Wij wensen u een goed en zoet 5772!

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!