Vrijdag, 30 Oktober 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

Januari 2010 - Het is zover

Eerste dienst - Dag van het Jodendom - Feestelijke herinwijding - Monument onderduikershol - Groene tegelEerste dienst: 16 januari
Velen zien er naar uit: de eerste dienst in de gerestaureerde Dierense sjoel! Hoewel nog niet alles 100% perfect is en er hier en daar nog wel een schroefje aangedraaid moet worden gaat de LJG Gelderland op sjabbat 16 januari 2010 in eigen huis de zaterdagochtenddienst houden.
We houden rekening met kinderziektes, mede daarom zal de dienst alleen voor leden toegankelijk zijn. De "echte" herinwijding in bredere kring is op 7 maart. (hieronder meer daarover).

Dag van het Jodendom: 17 januari
Direct na de eerste sjoeldienst, is ter gelegenheid van De Dag van het Jodendom op zondag 17 januari een ontmoetingsbijeenkomst in de Dierense sjoel. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken i.s.m. met de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en begint om 15.30 uur.
Het thema is: "Synagoge - Huis van Samenkomst". Jochanan Belinfante zal een inleiding houden over dit onderwerp, met bijzondere aandacht voor de interreligieuze dialoog, gevolgd door een discussie in groepen. Aansluitend zal een panel bestaande uit de inleider, Henk Boonen, predikant te Dieren, Henk Janssen ofm, en Manja Pach, voorzitter van de Stichting De Dierense Sjoel de in de groepen gerezen vragen bespreken. Einde van de bijeenkomst 17.30
Ter dekking van de kosten wordt er € 5.- entree gevraagd.

Feestelijke herinwijding: 7 maart
Op zondag 7 maart zal de Dierense sjoel feestelijk worden (her)ingewijd. Graag zouden we natuurlijk iedereen tegelijk ontvangen, maar gezien de afmetingen van het gebouw is dat geen haalbare kaart.
Het programma ziet er als volgt uit:
Van 13 tot 15 uur korte middagdienst, gevolgd door een receptie (voor genodigden)
Vanaf 15.30 open huis: feestelijke ontvangst, muziek en lekkers.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Monument onderduikershol
Op 16 december is op het terrein van kasteel Middachten een eenvoudig monument van zwerfkeien onthuld. Het herinnert aan de onderduikers - de joodse families Van Baaren en Levie, verzetsstrijders, geallieerde piloten - die zich op die plek bijna een jaar lang in een ondergrondse verblijfsplaats verborgen voor de Duitse bezetter. De familie Van Baaren werd verraden en omgebracht in Auschwitz, de Levies overleefden. Onze penningmeester Ralph Levie, zoon van Joop (die één van de onderduikers was) heeft bij de onthulling van het monument gesproken en kaddisj gezegd.

De groene tuin-pad-tegel-sponsor
Dit is niet een met uitsterven bedreigde diersoort! In tegendeel: het is de nieuwste loot aan de stam van de Dierense sjoel. De sponsor-actie voor de vloer in de sjoel is namelijk wegens overweldigend succes beëindigd - de (houten) vloer ligt er in, betaald en wel. Wij hebben - om het zo te zeggen - vaste grond onder de voeten, binnen tenminste. Veel dank!!
Buiten moet nog wel het een ander gebeuren. In het groenplan van architect Geert van Veersen staat een mooi voetpad van de Spoorstraat naar de ingang van de sjoel gepland. Om dat financiëel mogelijk te maken zetten we de tegelactie voort, maar nu in het groen!
Dus sponsor een groene tegel! U krijgt een certificaat en een vermelding op de website.

En ook....
verder hebben we nog behoefte aan gulle gevers. Wij zijn met onze fondsenwerving veel verder gekomen dan wij en veel anderen voor mogelijk hielden. Toch moeten we een beroep blijven doen op gulle gevers. Om de sjoel in te richten is zeker nog 10.000 Euro nodig. Wie draagt er bij aan kasten, gordijnen, klapstoelen, tapijt op het balkon en andere benodigdheden om ons gebouw van binnen verder aan te kleden?


De Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Giften en donaties zijn welkom op:
ING rek. nr. 3369846 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam of
Rabobank rek. nr. 130870668 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam
Meer informatie bij de penningmeester: ralphlevie@telfort.nl

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!