Vrijdag, 30 Oktober 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

November 2009 - De sjoel is klaar!

Op maandag 23 november 2009 is de gerestaureerde synagoge in Dieren opgeleverd. Na een bouwtijd van 7 maanden (+ 1 week) staat aan de Spoorstraat een "sjoel met smoel"! Het oude deel (de oorspronkelijke synagoge en de joodse school) is onder de bezielende leiding van architect Geert van Veersen zo mooi gerestaureerd dat de bouwers van het eerste uur het misschien niet terug zouden kennen! (of juist wel?) Achter en aan het oude gebouw is een grotendeels glazen ontvangstruimte gebouwd waarin de nieuwe entree is gemaakt. Ook zijn daarin een keukentje, toiletten en een technische ruimte te vinden.
Het bestuur van de Stichting De Dierense Sjoel vindt dat het een prachtig kind geworden is (en dat is het). Wij bedanken niet alleen de architect, maar ook de aannemer Hulshof, de onderaannemers, al die fantastische bouwvakkers en de adviseurs voor al hun vakkundige inzet.
Heel bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de projectleider bouw, Arend de Winter. Zijn bijdrage aan het slagen van ons project is van onschatbare waarde.

Inrichten, verhuizen, in gebruik nemen
En nu verder: inrichten, verhuizen, in gebruik nemen, (her)inwijden...
In de komende weken wordt de sjoel ingericht. De stoelen en de gordijnen zijn besteld, de verhuizing van de eigendommen van de LJG Gelderland die nu in Eltheto staan wordt geregeld en de organisatie van de ingebruikneming van het gebouw is in volle gang.
De nieuwe tekstboog (met de oude tekst) staat klaar om boven de oorspronkelijke ingang te worden aangebracht.

Eertijds hing boven de voordeur van de Dierense Sjoel een tekstboog, waarvan de belettering verloren is gegaan, maar die aan de hand van archiefmateriaal kon worden gereconstrueerd.
In deze video impressie kunt u zien hoe Dirk Kerkhoven met groot vakmanschap de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst op de vernieuwde tekstboog heeft geschilderd.
De woorden '...dit is niets anders dan het huis van G'd; dit moet de poort van de hemel zijn!' komen van aartsvader Ja'akov - Jacob, nadat hij was ontwaakt uit een indrukwekkende droom, die beschreven staat in het bijbelboek Bereesjiet - Genesis 28:10-22.
www.youtube.com/watch?v=xZU7tYZSk3c

Vanaf medio januari 2010 zullen de (proef)sjoeldiensten in de Spoorstraat plaats vinden om de kinderziektes te ontdekken en te verhelpen. De bijbehorende feestelijkheden zijn gepland in het weekend van 5, 6 en 7 maart 2010. Wij hopen dan heel veel mensen te mogen verwelkomen (maar niet allemaal tegelijk). Over de precieze invulling zullen wij zo snel mogelijk nadere informatie geven.

...en wat kost dat nou nog, zo'n sjoel?
Veel, neemt u dat maar van ons aan. Altijd meer dan je denkt. Maar dank zij het niet aflatende ge-reken van onze kostenbewakers, zijn we binnen het geraamde bouwbudget gebleven. Niettemin blijft de penningmeester bezorgd kijken, er rest nog een klein tekort op de investering en de aangegane lening moet worden afbetaald. Daarnaast zorgt de exploitatie van het gebouw voor nieuwe uitdagingen. Fondsenwerving blijft voorlopig dus nog bovenaan de agenda staan.

Tegels sponsoren
Wie nog een tegel wil sponsoren of schenken moet snel zijn! Er zijn op dit moment nog 38 tegels beschikbaar (en ze blijven gewoon € 30.- kosten). Wie krijgt de laatste?
Sponsor een vloertegel!!
Het bestuur denkt nog na over een vervolg op deze succesvolle actie.

Activiteiten
Zodra het gebouw in gebruik is genomen, zullen er ook culturele activiteiten worden georganiseerd.
In voorbereiding is - in samenwerking met de Raad van Kerken - een bijeenkomst op 17 januari ('s middags) in het kader van de dag van het Jodendom. Daarover (en over de andere plannen) volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

De Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Giften en donaties zijn welkom op:
ING rek. nr. 3369846 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam of
Rabobank rek. nr. 130870668 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam
Meer informatie bij de penningmeester: ralphlevie@telfort.nl

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!