Vrijdag, 30 Oktober 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

Juli 2009 - We schieten op!down to earth: Manja Pach en Joop de Graaf bestuderen de tekeningen
up in the sky: projectleider Arend de Winter en architect Geert van Veersen
Zie ook het videointerview met Manja Pach op YouTube


We schieten enórm op. In de Spoorstraat wordt gemetseld, getimmerd, gemeten, gemonteerd en wat er verder bij de bouw allemaal te pas komt. Architect Geert van Veersen, projectleider Arend de Winter, de aannemer, de onderaannemers, de bouwcommissie - een heel team is volop aan de slag om de Dierense sjoel tot een geweldige plek te maken. De bouw is geheel op schema en de mee- en tegenvallers houden elkaar in evenwicht. Wat willen we nog meer? (zie hieronder*)

Wie zijn er eigenlijk allemaal actief bij de bouw betrokken?
Geert van Veersen, de architect die het ontwerp gemaakt heeft is zeer regelmatig op de (leerling)bouwplaats te vinden. Hij voert de directie.
Arend de Winter, projectleider bouw, begeleidt als vrijwilliger het gehele bouwproces. Hij vertegenwoordigt de Stichting in het overleg met architect, (onder)aannemers, en bouwvakkers en hij bewaakt zorgvuldig de voortgang van de bouw en alles wat daarmee samenhangt. Zijn bijdrage is van onschatbare waarde voor ons.
Joop de Graaf, secretaris van het stichtingsbestuur, is als voorzitter van de bouwcommissie nauw betrokken bij het gehele bouwproces. Of het nu om de stopcontacten gaat of om het fonteintje in de toiletten: de bouwcommissie buigt zich er over.De gebruikersgroep van de bouwcommissie bestaande uit Lout Mogendorff, (die ook de fotografische beeldvorming van het bouwproces voor zijn rekening neemt), Riet Mendel en Marijke Ron, heeft er overigens bijna een dagtaak aan: het uitzoeken van de stoelen, het denken over de gordijnen, de inrichting van het keukentje.

Intussen werkt het Stichtingsbestuur door: overleg met de belangrijkste gebruiker, de LJG Gelderland, contacten met de Provincie Gelderland en de Gemeente Rheden, de zoektocht naar mogelijke andere gebruikers, denken over de te plannen activiteiten zodra het gebouw klaar is.

*Willen we nog meer?
We wíllen nog meer. Op korte termijn: de fondsen voor het balkon nog verwerven (die nu nog ontbreken). Een sjoel zonder balkon is immers als....(vult u zelf maar in)
De tegelactie loopt goed. Meer dan de helft van de geplande tegels is inmiddels al dan niet op naam gesponsord. Zie "Sponsor een vloertegel..."

U hoort nog van ons.

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!