Donderdag, 26 November 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

Februari 2009 - AanbestedingAanbesteding
Architect Geert van Veersen en Projectleider Arend de Winter hebben veel werk verzet om de nodige vergunningen te krijgen en verkennende besprekingen te voeren met bouw-, constructie- en installatiebedrijven. Als alles volgens plan blijft verlopen kunnen deze in de loop van maart aan de slag om aan de hand van onze documentatie hun offertes te doen. Wij blijven u op de hoogte houden.

Het Tegelproject
Er is nog ongeveer € 150.000 nodig om de eerste fase van ons project volledig te kunnen financieren. Architect Geert van Veersen en Projectleider Arend de Winter hebben een lijst opgesteld met deelprojecten, die sponsors kunnen adopteren. Een heel aantrekkelijk project voor particulieren is de tegelvloer. Iedere tegel kost inclusief leggen en voegen € 30. U kunt één of meer tegels zelf adopteren of ze aan iemand anders cadeau geven. Wij vermelden uw naam of die van de ontvanger op de tegelpagina van onze website. Bovendien krijgt u of de ontvanger een fraai certificaat - op de website kunt u een voorbeeld van zo'n certificaat bekijken.

Om mee te doen kunt u € 30 of een veelvoud daarvan overmaken op Rabo bankrekening 130870668 of ING bankrekening 3369846, beide ten name van Stichting De Dierense Sjoel te Amsterdam, onder vermelding van TEGELACTIE.
Voor het certificaat en de vermelding hebben we de volgende gegevens van u nodig:
• aantal tegels
• uw naam, adres en telefoonnummer
• naam en adres ontvanger
• als dat niet hetzelfde is, ook het adres waar het certificaat naar toe dient te worden gestuurd
• eventueel: ter gelegenheid van.....
Deze kunt per e-mail sturen naar post@dedierensesjoel.nl
of per reguliere post naar:
Stichting De Dierense Sjoel
Franciscanenstraat 16,
6823 PB Arnhem

Donatie Stichting Providebit
Stichting De Dierense Sjoel is bijzonder erkentelijk voor de donatie van € 10.000, ter beschikking gesteld door Stichting Providebit op inititatief van Pastoor Janssen ofm.

Dag van het Jodendom
Ter gelegenheid van de door het Nederlandse episcopaat ingestelde jaarlijkse dag van het Jodendom organiseerden de Raad van Kerken en Stichting De Dierense Sjoel 29 januari een druk bezochte bijeenkomst in het sjoeltje, waar Rob Cassuto een inspirerende uiteenzetting gaf met als titel : Joodse gedachten over Jezus. Na Rob's goed gedocumenteerde uiteenzetting ontspon zich een geanimeerde discussie waaraan vanzelfsprekend ook de vele aanwezige theologen en pastores hun bijdragen leverden.

Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Onze penningmeester Ralph Levie, zelf geboortig uit Dieren, presenteerde voor een overvolle Dierense Sjoel op 11 februari een fraai geïllustreerd en spiritueel overzicht van de geschiedenis van Joods Dieren. Veel toehoorders namen genoegen met een staanplaats of zaten op de rand van het balkon. Het was heel gezellig en het werd een echt latertje.

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!