Donderdag, 26 November 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

December 2008 - Na de finale

Na de finaleVoordat hij de eerste yeshiva (talmoedische academie) in de moderne tijd opende, vroeg rabbi Chaim van Voloshin volgens de legende raad aan zijn leermeester, de beroemde Ga'on van Vilna.
Nadat deze de opgewonden beschrijving van het project door zijn leerling had gehoord, vroeg de Ga'on hem: "Kun je er iets slechts aan ontdekken? "
Rabbi Chaim aarzelde en antwoordde: "Het zou een totale mislukking kunnen zijn."
"Goed", antwoordde de G'aon, "als je me iets anders had verteld, zou ik me zorgen hebben gemaakt dat je er niet goed over had nagedacht. Als je het gevaar kunt zien, dan heb je mijn zegen om er mee door te gaan."

Over de deelname door de Dierense Sjoel aan het TV-programma Restauratie van de BankGiro Loterij is goed nagedacht. Wij zagen de risico's, maar vooral ook de kansen. En....we haalden de finale met een prachtige overwinning, maar niet de hoofdprijs!
Toch hebben we veel gewonnen: heel veel steun zowel vanuit joods en niet-joods Nederland als uit Dieren e.o.
We hebben ook ervaren wat we als kleine club allemaal op de been kunnen brengen.

En nu verder
Ook over het vervolg is grondig nagedacht. We hebben besloten de restauratie als eerste fase uit te voeren. Die uitvoering zal een sober karakter krijgen, passend bij het bestaande eenvoudige gebouw. De nog ontbrekende fondsen verwachten we, dank zij de verworven publiciteit en goodwill, tijdig te verwerven. Wij zullen U hierover door middel van een "fondsthermometer" op de website en in de volgende Nieuwsbrieven op de hoogte houden.
De geplande uitbreiding met een sociale ruimte hopen we daarna als tweede fase te kunnen realiseren. Daarvoor moet eerst zicht zijn op de financiële mogelijkheden.

Tijdpad
De monumentenvergunning is inmiddels verleend. De bouwvergunning is aangevraagd en is in maart 2009 te verwachten. Als wij dan met de bouw kunnen starten, hopen we de herinwijding van de synagoge te kunnen vieren in december 2009 met Chanoekka*, of op 22 januari 2010, 126 jaar na de inwijding in 1884!
*: Chanoekka wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de tweede tempel in het joodse jaar 3597, 164 jaar voor het begin van de gangbare jaartelling.

Donaties
Stichting De Dierense Sjoel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Giften en donaties zijn welkom op:
Postbank rek. nr. 3369846 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam, of Rabobank rek. nr. 130870668 t.n.v. Stichting De Dierense Sjoel, Amsterdam.
Meer informatie bij de penningmeester: ralphlevie@telfort.nl

Adopteer een concreet stuk Sjoel
Wij werken momenteel aan een lijst van omschreven deelprojecten die u afzonderlijk kunt adopteren, bijvoorbeeld een baksteen in de buitenmuur (aangeschaft, gemetseld en afgewerkt) voor € 10, of een tegel in de vloer van de gerestaureerde synagoge voor € 30. In deze lijst zullen ook grotere deelprojecten worden opgenomen, varierend van een afzonderlijke stoel tot een heel balkon. Binnenkort op onze website.

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!