Donderdag, 26 November 2020      
Kijk terug ↓
     
 
 

Kies uw nieuwsbrief in de rechterkolom. Dat is ook een mooie manier om terug te kijken in het recente verleden van de stichting.

De restauratie - kijk terug || Item

Mei 2008 - Dierense Sjoel genomineerdDeze nieuwsbrief is de eerste die u van ons ontvangt. Wij hopen u - nu de kogel eenmaal door de sjoel is - vaker op deze manier het laatste nieuws over ons project te kunnen sturen. Wanneer u onverhoopt geen prijs stelt op verdere toezending, kunt u dat laten weten door een e-mail bericht te sturen aan post@dedierensesjoel.nl

De Dierense sjoel op TV
De Dierense sjoel is genomineerd als één van 16 projecten die kan meedingen naar de hoofdprijs –1 miljoen Euro!- van het TV-restauratieprogramma van de Bankgiro-loterij. Uitzendingen vinden in het najaar plaats. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief. Er zal een beroep op U allen worden gedaan om te stemmen op de Dierense Sjoel, en zo de hoofdprijs –en daarmee de restauratie- in de wacht te slepen!

De bouwplannen

De tekeningen van architect Geert van Veersen zijn in hoofdzaak klaar. Waar de bouwcommissie zich vooral het hoofd over breekt, is op welke wijze zo snel mogelijk, maar tevens zo efficiënt mogelijk, kan worden gestart. Daarbij is de financiële kant uiteraard steeds een punt van zorg.
Een faseringsplan – eerste fase: restauratie van het oude gebouw, zeer beperkte nieuwbouw- heeft de instemming van de klankbordgroep verkregen.
Om de risico’s beperkt te houden, zal er nog iets meer zekerheid over de financiering moeten komen. daar wordt hard aan gewerkt

Duitse gasten
een eerste aanzet ter voorbereiding van de restauratie zal worden gedaan door een groep Duitse vrijwilligers. Het zijn jonge mensen, uitgezonden door Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste. Zij werken een jaar lang op verschillende plekken in Nederland (o.a. in het Joods Historisch Museum en in Herinneringscentrum Kamp Westerbork). In het weekend van 14/15 juni ontmoeten zij elkaar in de Dierense sjoel. Zij zullen onder leiding van architect Geert van Veersen en lid van de bouwcommissie Arend de Winter voorbereidingen treffen voor de start van de restauratie.

Jaar van het Religieus Erfgoed
Niet alleen de joodse kerkbestuurders hebben zorgen over hun behuizing. Veel kerkbesturen hebben grote moeite met het instandhouden van de vaak monumentale kerkgebouwen. Hoe voorkom je sluiting en verval? Om hiervoor aandacht te vragen is het jaar 2008 uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus erfgoed.
 Vooral de provincies hebben bij de organisatie een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Ook in de provincie Gelderland zullen verschillende activiteiten plaats vinden. Kijk voor meer informatie op 
www.geloveningelderland.nl en / of
www.2008Re.nl . De plannen van Stichting De Dierense Sjoel passen uitstekend bij de gedachten over het religieus erfgoed. De voormalige synagoge weer voor religieuze bijeenkomsten gebruiken en daarnaast letterlijk ruimte bieden aan veelkleurige activiteiten. Het provinciaal bestuur van Gelderland heeft een principe-besluit genomen om de restauratieplannen voor “Dieren” financieel te ondersteunen.

Dag van het Jodendom
In samenwerking met de Raad van Kerken in Dieren heeft de Stichting op 17 januari een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de door de Nederlandse bisschoppen uitgeroepen Dag van het Jodendom. Het was een bijzonder geslaagde avond. De voorzitter van Stichting, Manja Pach, heeft de plannen met de oude sjoel toegelicht en de stand van zaken uiteengezet. De secretaris van de Stichting, Joop de Graaf, hield daarna een powerpointpresentatie over de spijswetten en hoe daarmee in deze tijd om te gaan.
 Er waren ongeveer 50 bezoekers naar de Spoorstraat gekomen, zowel uit de directe omgeving, als van iets verder weg.

RommelmarktZondag 10 februari – een stralende dag! Kom, we gaan naar de rommelmarkt in de sjoel in Dieren…
Zo dachten velen.
 Dank zij het goede weer was het mogelijk ook iets van de activiteiten buiten te laten plaats vinden, want binnen kon je over de hoofden lopen. De sfeer was net als het weer: stralend.
 Hoewel natuurlijk niet iedereen een winnend lot kon verwerven, vielen toch velen in de prijzen – in elk geval de Stichting: de opbrengst was ruim € 4000,-.!
 Veel dank aan alle vrijwillgers en vooral aan Marianne Kuipers-Katz, die deze happening zo succesvol organiseerde.

Het hoogste lied
Ook De Alliantie, een culturele organisatie in Rheden e.o. organiseerde in de Spoorstraat een zeer geslaagde activiteit: een verrassingavond waarbij het hoogste lied werd gezongen in alle mogelijke varianten. Voor herhaling vatbaar!

Mogelijkheden
De geslaagde bijeenkomst op 17 januari, de rommelmarkt, de culturele avond – het blijkt dat het mogelijk is ook in de huidige situatie gebruik te maken van de mogelijkheden die het gebouw biedt. Seideravond werd gevierd en op 11 mei werd de stichting van de staat Israël, 60 jaar geleden, feestelijk herdacht. Het gebouw is weliswaar nog niet geschikt voor regelmatige activiteiten met veel bezoekers, maar incidenteel kan er zeker wat gebeuren. Met de brandweer bestaat de afspraak dat grotere bijeenkomsten slechts incidenteel plaats vinden en altijd gemeld moeten worden.
 Het bestuur juicht het toe dat het gebouw al – zij het nu nog op beperkte schaal – kan worden gebruikt.

ANBI
Ook voor het jaar 2008 is de Stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingen.

Overzicht van de samenstelling van bestuur en commissies van de Stichting De Dierense Sjoel

Bestuur
Manja Pach, voorzitter - algemene zaken – lid bouwcommissie

Joop de Graaf, secretariaat
 - voorzitter bouwcommissie
Ralph Levie, penningmeester

Arthur Trijbits, lid - redactie nieuwsbrief
Frans de Boer, lid
Emanuel Katz, lid - voorzitter beheercommissie - 
lid bouwcommissie

Bouwcommissie
Joop de Graaf, voorzitter
Arend de Winter

Manja Pach
Henk Ravestein
Lout Mogendorff
Emanuel Katz
Geert van Veersen, architect

Beheercommissie

Emanuel Katz, voorzitter


Marianne Kuipers-Katz, lid

Aktiviteitencommissie

Shira Pagrach

Klankbordgroep LJG Gelderland
Jan Fred ten Hove
Jos Vecht

Menno ten Brink


Petra Katzenstein


Marijke Ron


Riet Mendel

De restauratie T/M 2011
Kijk terug:

Najaar 2011 - Een prima huis

Voorjaar 2011 - Het was weer eens feest

Winter 2011 Hoogtepunten - Activiteiten

Najaar 2010 - Afscheid...

Zomer 2010 - Twee choeppot

Herinwijding Dierense Sjoel 7 maart 2010 - 21 adar 5770

Februari 2010 || Herinwijding en open huis!

Januari 2010 - Een bewogen weekend

Januari 2010 - Het is zover

November 2009 - De sjoel is klaar!

September 2009 - Einde in zicht...

Juli 2009 - We schieten op!

Juni 2009 - De muren groeien!!

Mei 2009-2 || Nieuwe foto's Sjoel

Mei 2009: We zijn begonnen!!!

April 2009 - Knoop doorgehakt!