Spreiding

Spreiding title=
Uit de gegevens van een in opdracht van Joods Maatschappelijk Werk in 2000 uitgevoerd demografisch onderzoek blijkt dat Dieren centraal gelegen is voor de verspreid wonende leden van LJG Gelderland. (bron: Chris Kooyman;

Zie ook De joden in Nederland anno 2000, Amsterdam, 2001).

De Synagoge is op loopafstand van het trein- en busstation van Dieren.

LJG || De LJG Gelderland


De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland maakt deel uit van het Verbond van Liberaal-Religieuze joden in Nederland, een belangrijke progressieve en sterk groeiende stroming binnen het Nederlandse jodendom.

Het Liberaal Joodse Kerkgenootschap is opgericht in 1931 en na de oorlog nieuw leven in geblazen mede door de legendarische rabbijn Jacob Soetendorp in de vijftiger jaren, bij de heroprichting van LJG Amsterdam. Het kerkgenootschap telt tegenwoordig negen Gemeenten in Nederland en ruim 1100 gezinnen. LJG Gelderland dateert uit de zestiger jaren.

Bij de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland zijn ca. 70 gezinnen aangesloten. Het is een zeer actieve en toegewijde groep mensen die momenteel tweewekelijks diensten organiseert op de zaterdag (de sjabat) , de joodse feestdagen viert en daarnaast ook onderwijs, cultuur en de onderlinge zorg hoog in het vaandel heeft staan.

De Joodse Gemeente organiseerde haar activiteiten sinds jaren op verschillende lokaties.
De groei van de Gemeente, de bereikbaarheid van het huidige gebouw en de eigen identiteit hebben nu tot een eigen plek geleid.

LJG Gelderland website
Nederlands Verbond Voor Progressief Jodendom

Poeriem bij LJG Gld


Poeriem bij LJG Gld title=
Verkleed!! Poeriem 2009